073 720 02 00
HR

Deliveroo maaltijdbezorger toch werknemer?

Bijgewerkt op

Eerder berichtten wij u over dé arbeidsrechtzaak van het jaar 2018, zijnde een zaak tussen Deliveroo en één van haar maaltijdbezorgers. In die zaak ging het om een maaltijdbezorger die meende dat er, ondanks het sluiten van de overeenkomst van opdracht, sprake was van een arbeidsovereenkomst.
Op 23 juli 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat die maaltijdbezorger van Deliveroo géén arbeidsovereenkomst met Deliveroo had en dus géén werknemer van Deliveroo was. De rechtbank Amsterdam merkte daarbij op dat het arbeidsrecht nog niet klaar is voor de platformeconomie en dat het aan de wetgever is om maatregelen te treffen als de werkwijze van Deliveroo ongewenst is.

Deliveroo maaltijdbezorger nu wel werknemer

Zoals in ons eerdere bericht over Deliveroo aangegeven, liet de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2018 zien dat alle feiten en omstandigheden meespelen bij het beoordelen van de arbeidsrelatie waardoor de uitspraak geen garantie bood voor Deliveroo en andere werkplatforms, waarin vraag en aanbod elkaar vinden op een digitaal platform. Een nieuwe uitspraak van de rechtbank Amsterdam, van 15 januari 2019, bevestigt dit.

In deze zaak ging het om FNV die meent dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo, ondanks het sluiten van de overeenkomst van opdracht, een arbeidsovereenkomst met Deliveroo hebben. De rechtbank Amsterdam is het met FNV eens: er is sprake van arbeidsovereenkomst. Uiteraard heeft Deliveroo in deze zaak een beroep gedaan op de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 juli 2018. De kantonrechter merkte daarover echter op dat gezien de snelle ontwikkeling die de platformeconomie in Nederland doormaakt het voor de rechtsontwikkeling van belang kan zijn dat hierover verschillend wordt geoordeeld (en deed dat).

De uitspraak van 15 januari 2019

In beide voorgenoemde zaken kwam de rechtbank Amsterdam tot haar beslissing op grond van de overeenkomst die tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo was gesloten en hoe zij vervolgens feitelijk aan die overeenkomst uitvoering en invulling hebben gegeven.
Hieronder volgt hetgeen de rechtbank Amsterdam ten grondslag heeft gelegd aan haar beslissing van 15 januari 2019 (hetgeen de rechtbank Amsterdam aan haar beslissing van 23 juli 2018 ten grondslag heeft gelegd, is reeds toegelicht ons artikel daarover.

De overeenkomst

Deliveroo heeft de maaltijdbezorger een standaard overeenkomst geboden waarover (nagenoeg) niet kon worden onderhandeld, ook niet voor wat betreft de vergoeding. Het was dus: “take it, or leave it”. In zo’n geval zegt de inhoud van de overeenkomst niets over de bedoeling die de maaltijdbezorgers hadden met het sluiten van de overeenkomst. Hoogstens zegt het feit dat de maaltijdbezorgers akkoord zijn gegaan met de overeenkomst dat zij, voor het mogen verrichten van de werkzaamheden, bereid waren om aan de door Deliveroo in de overeenkomst gestelde eisen (zoals inschrijving als zelfstandige in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met de daaraan verbonden facilitaire verplichtingen, en het aanschaffen van een maaltijdbox) te voldoen.

Dat uit de overeenkomst dus wellicht volgt dat de maaltijdbezorgers en Deliveroo duidelijk de bedoeling hadden om een overeenkomst van opdracht met elkaar aan te gaan én geen arbeidsovereenkomst, doet er in dit geval, anders dan in de hierboven genoemde eerdere zaak tussen één maaltijdbezorger en Deliveroo, dus niet toe.

De feitelijke uitvoering en invulling

Anders dan in de hierboven genoemde eerdere zaak tussen één maaltijdbezorger en Deliveroo, was in deze zaak volgens de rechtbank Amsterdam tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo nog steeds sprake van een gezagsverhouding sinds de maaltijdbezorgers formeel als zelfstandige voor Deliveroo werkzaam waren. Daardoor werd nog steeds aan alle vereisten voor een arbeidsovereenkomst voldaan. Dat volgt volgens de rechtbank Amsterdam uit onder meer de volgende feiten.

  • De maaltijdbezorgers krijgen per bezorgde bestelling betaald. Indien de maaltijdbezorgers willen werken, moeten zij ervoor zorgen dat zij in de buurt zijn van de restaurants waar bestellingen geplaatst kunnen worden zodat de maaltijdbezorgers kunnen worden opgeroepen voor de bezorging daarvan. Daarbij geldt dat een vooraf voor werk aangemelde maaltijdbezorger voorrang krijgt op een niet vooraf aangemelde maaltijdbezorger. Een maaltijdbezorger die graag wil werken, doet er dus goed aan om in de buurt van restaurants te zijn en zich aan te melden voor werk. Je zou kunnen zeggen dat de maaltijdbezorgers feitelijk al aan het werk zijn op dat moment (zij het dat zij aan het wachten zijn op bestellingen).
  • De maaltijdbezorgers zijn niet daadwerkelijk vrij in hun keuze om zich wel of niet beschikbaar te stellen voor werk. Het minder vaak beschikbaar zijn voor werk, werkt namelijk in het nadeel van de maaltijdbezorgers bij het krijgen van nieuw werk. Deliveroo probeert op deze manier veel werken te stimuleren.
    Ook probeert Deliveroo veel werken te stimuleren met haar bonussyteem, waarvoor namelijk ook geldt dat het minder vaak beschikbaar zijn voor werk in het nadeel van de maaltijdbezorgers is.
  • Ook al mogen de maaltijdbezorgers bestellingen weigeren, zijn zij gehouden om daarvoor een reden op te geven en het (meermaals) weigeren van bestellingen zou tot de consequentie van het beëindigen van de overeenkomst kunnen leiden. Het is ook niet uitgesloten dat Deliveroo die bedoeling heeft.
  • De maaltijdbezorgers mogen zich op grond van de overeenkomst dan wel laten vervangen, en dus zijn of haar werkzaamheden door iemand anders laten verrichten, maar die vervanger moet dan wel worden goedgekeurd door Deliveroo en indien de maaltijdbezorgers zich door een Deliveroo goedgekeurde persoon laten vervangen, dan werkt die persoon onder het gezag van Deliveroo. Bovendien zullen de maaltijdbezorgers van de mogelijkheid om zich te laten vervangen in de praktijk weinig gebruik maken, omdat het, gezien de korte tijd tussen de het binnenkomen van de bestelling en de bezorging daarvan, niet zinvol is om daarvoor een vervanger te zoeken.
  • Ook al mogen de maaltijdbezorgers voor andere opdrachtgevers en zelfs voor concurrenten werken, in de praktijk is daarvoor weinig ruimte, met name gezien de hiervoor genoemde nadelige gevolgen voor de maaltijdbezorgers bij het weigeren van bestellingen.

Deliveroo heeft aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Snijders Advocaten houdt u op de hoogte.

Voor meer informatie neem contact op met Lydia van den Heuvel.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties