073 720 02 00

Deurwaarderskantoor Groot & Evers laat factuur hovenier ten onrechte onbetaald

Door mr. A. (Arno) Fuijkschot Bijgewerkt op

Eiser heeft een hoveniersbedrijf. Gedaagde, Groot & Evers, is een gerechtsdeurwaarders- en incassobureau. Ter verfraaiing van haar nieuwe kantoorpand laat Groot & Evers diverse plantenbakken vervaardigen en leveren. Groot & Evers geeft aan eiser opdracht om de hoeken van deze plantenbakken te voorzien van stalen / metalen opbouwen (‘frames’). Voor zijn werkzaamheden factureert eiser Groot & Evers een bedrag van ruim € 12.700 (incl. BTW). Kort na plaatsing van aarde en planten in de plantenbakken is een scheuring / wijking opgetreden op enkele hoeken van de bakken. Bij brief van 8 juni 2016 deelt Groot & Evers kort en goed aan eiser mede dat de plantenbakken noch ter plekke noch in de werkplaats van de interieurmaker hersteld kunnen worden en dat de enige optie is dat de bakken opnieuw worden gemaakt en dat de constructie opnieuw wordt geplaatst. De kosten hiervan belopen ruim € 9.500,0 excl. BTW voor welk bedrag Groot & Evers de hovenier aansprakelijk stelt. Gelet hierop gaat Groot & Evers ook niet over tot betaling van de openstaande factuur. Eiser vordert in conventie betaling van zijn factuur en Groot & Evers vordert in reconventie eiser te veroordelen tot betaling van voornoemde schade.

De kantonrechter overweegt dat eiser zich beroept op nakoming door Groot & Evers van haar betalingsverplichting terzake van overeengekomen en verrichte werkzaamheden. Groot & Evers voert o.a. het verweer dat de werkzaamheden niet adequaat en snel genoeg zijn uitgevoerd en evenmin op de juiste wijze. De kantonrechter begrijpt dit verweer als een beroep op wanprestatie aan de zijde van eiser ex artikel 6:74 BW. Indien de door Groot & Evers gestelde wanprestatie aan de zijde van eiser zou komen vast te staan, ontslaat dit Groot & Evers evenwel op zich niet van haar eigen nakomingsverbintenis uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. Het enkele beroep op wanprestatie doet dus niet af aan de betalingsverplichting van Groot & Evers, zodat haar verweer faalt. De vordering van eiser in conventie wordt toegewezen. In reconventie voert eiser tegen de schadevordering van Groot & Evers aan dat hij geen ingebrekestelling heeft ontvangen en dat er dus geen sprake is van verzuim en hij dan ook niet schadeplichtig is. Dit verweer slaagt. De kantonrechter overweegt dat Groot & Evers inderdaad geen ingebrekestelling aan eiser heeft gestuurd en dat zij niet had mogen volstaan met het sturen van (alleen) een aansprakelijkstelling. Ook meent de kantonrechter dat partijen geen fatale termijn zijn overeengekomen. Nakoming was evenmin blijvend onmogelijk. Vanwege het ontbreken van verzuim aan de zijde van eiser, wordt de vordering van Groot & Evers in reconventie afgewezen.

Bron: SmartNewz sinds: 10 april 2017

Rechtbank Amsterdam, 10 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1894

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties