073 720 02 00
HR

Eerste Kamer akkoord met invoering extra geboorteverlof

Bijgewerkt op

Het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (‘WIEG’) is op 13 november 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg ter uitvoering van het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ opgenomen voornemen om het kraamverlof voor partners te verlengen.
Nu hebben partners, mits er niets anders is geregeld in een cao, recht op twee dagen betaald kraamverlof nadat hun kind is geboren.

Met ingang van 1 januari 2019 hebben partners de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof: de dag(en) van de bevalling met volledige loondoorbetaling;
  • Geboorteverlof: eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Als een werknemer dus vijf dagen 6 uur per dag werkt, heeft de werknemer recht op 30 uur geboorteverlof. Het geboorteverlof kan binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.
  • Adoptie- en pleegverlof: een periode van zes weken, op te nemen vanaf vier weken voor de eerste dag van feitelijke opneming ter adoptie tot 22 weken. Dit verlof is zonder behoud van loon maar er kan wel aanspraak gemaakt worden op uitkering van 100 % van het dagloon.
  • Ouderschapsverlof: 26 weken, welke kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. In principe is dit verlof onbetaald maar in de cao kan worden opgenomen dat toch (gedeeltelijk) het loon wordt doorbetaald.

Met ingang van 1 juli 2020 hebben partners de volgende verlofrechten:

  • Aanvullende verlof: vijf maal de wekelijkse arbeidsduur – op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof kan slechts worden opgenomen indien het geboorteverlof van eenmaal de wekelijks arbeidsduur is opgenomen. Gedurende het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het dagloon. Overigens zal mogelijk het loon door de werkgever, al dan niet op basis van een cao-afspraak, nog geheel of gedeeltelijk kunnen worden aangevuld.

Einde arbeidsovereenkomst

Indien een arbeidsovereenkomst is beëindigd voordat het (aanvullend) geboorteverlof volledig is genoten, blijft het (resterende) verlof en het eventuele recht op uitkering beschikbaar tot het einde van de eerdergenoemde termijnen waarbinnen het opgenomen dient te worden. Een werknemer kan – indien binnen deze termijn een nieuwe baan is gevonden – het (resterende deel van) verlof alsnog opnemen en een uitkering aanvragen. De werknemer kan aan de werkgever bij wie zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd een opgave vragen van het (nog resterende aanvullende) geboorteverlof.

Kortom, de verlofmogelijkheden worden fors verruimd.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties