073 720 02 00

Enercon voldoet niet aan schadebeperkingsplicht, meerkosten niet verhaalbaar

Gepubliceerd op 17 januari 2018 Bijgewerkt op 19 juli 2019

Enercon voldoet niet aan schadebeperkingsplicht, meerkosten niet verhaalbaar

Dit eindvonnis is een vervolg op het tussenvonnis van 26 april 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:3438).

Enercon vordert van Rederij de Jong en TVM de kosten van de herstelwerkzaamheden aan een damwand voor de windturbines aan het Rotterdam Hartelkanaal. De vraag is of Enercon ter beperking van de schade had moeten kiezen voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden door een derde partij voor een bedrag van € 59.000,-, of dat zij de werkzaamheden mocht laten uitvoeren door De Koning voor een (veel hogere) prijs van €136.000,-. Enercon heeft er in redelijkheid voor kunnen kiezen om de herstelwerkzaamheden aan de damwand door De Koning te laten uitvoeren indien vast komt te staan dat, zoals Enercon stelt, een door De Koning aan Enercon afgegeven garantie ten aanzien van de damwand komt te vervallen dan wel niet wordt verlengd op het moment dat Enercon de werkzaamheden door een ander dan De Koning laat uitvoeren.

Enercon is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om de bedoelde overeenkomst (met daarin de gestelde garantie) tussen haar en De Koning te overleggen.

Vervolgens heeft Enercon de overeenkomst tussen haar en De Koning van 12 maart 2013 in het geding gebracht en ter onderbouwing van haar stelling verwezen naar artikel 11 van de General Conditions of Contract die deel uitmaken van de overeenkomst.

Echter uit artikel 11, dat ziet op aansprakelijkheid van De Koning voor gebreken, kan niet worden afgeleid dat een door De Koning aan Enercon afgegeven garantie ten aanzien van de damwand komt te vervallen dan wel niet wordt verlengd op het moment dat Enercon de werkzaamheden aan de damwand door een ander dan De Koning laat uitvoeren.

De stelling van Enercon komt dan ook niet vast te staan, hetgeen betekent dat Enercon ter beperking van de schade had moeten kiezen voor uitvoering van de werkzaamheden door een derde partij voor een bedrag van € 59.000,00, nu deze prijs aanmerkelijk gunstiger was dan de prijs van € 136.000,00 van De Koning, althans dat zij, nu zij een andere keuze heeft gemaakt, de meerkosten daarvan niet kan verhalen.

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties