073 720 02 00
HR

Gaan we vanaf volgend jaar meer of minder transitievergoeding betalen?

Bijgewerkt op

Naar verwachting treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) op 1 januari 2020 in werking, mits de Eerste Kamer haar goedkeuring voor deze nieuwe wet verleend.

Middels dit nieuwsbericht willen wij je informeren over de consequenties van de WAB ten aanzien van de transitievergoeding. Immers, het recht op en de opbouw van de transitievergoeding zal door de WAB drastisch veranderen.

Hieronder kort en bondig een toelichting op de huidige regeling en wat de nieuwe regeling gaat zijn.

Huidige regeling

Onder de huidige regeling heeft een werknemer pas na een dienstverband van 24 maanden recht op een transitievergoeding (mits is voldaan aan alle voorwaarden).

De huidige rekenmethode van de transitievergoeding is als volgt. Over de eerste 10 jaar van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/6e maandsalaris per zes maanden (1/3 maandsalaris per dienstjaar). Over de overige duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/4e maandsalaris per zes maanden (1/2 maandsalaris per dienstjaar).

Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar geldt een afwijkende rekenmethode van de transitievergoeding. Voor deze werknemers geldt dat indien het dienstverband 10 jaar heeft geduurd, de transitievergoeding 1/2e maandsalaris is over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest.

Nieuwe regeling

Een werknemer heeft ingevolge de nieuwe regeling direct (dus vanaf start dienstverband) recht op een transitievergoeding. De referteperiode van twee jaar wordt dus afgeschaft.

Ook de rekenmethode van de transitievergoeding verandert. Over de gehele duur van het dienstverband wordt een transitievergoeding betaald van 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een evenredig deel daarvan voor een periode dat het dienstverband korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. In plaats van een afronding op volledig gewerkte halve dienstjaren, wordt de transitievergoeding dus berekend over de feitelijke duur.

Tot slot vervalt de afwijkende rekenmethode van de transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder.

Conclusie

Het recht op en de opbouw van de transitievergoeding zal door inwerkingtreding van de WAB veranderen. Tip voor de praktijk: de hoogte van de transitievergoeding voor en na de inwerkingtreding van de WAB kan veel verschil maken. Bijvoorbeeld indien een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is of juist nog geen twee jaar in dienst is. Immers, onder de WAB bedraagt de opbouw van de transitievergoeding altijd(!) 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Hierdoor zal het ontslag van een werknemer die langer in dienst is ‘goedkoper’ worden en een werknemer die korter dan twee jaar in dienst is juist duurder. Bij twijfel om een werknemer dit jaar te ontslaan of nog een tweede kans te geven, kan de berekening van de transitievergoeding wellicht de doorslag geven. Win in ieder geval altijd eerst advies in bij een van de advocaten van het arbeidsrecht team van Snijders Advocaten.

Disclaimer – Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties