073 720 02 00

Gevolgen opschorting handhaving Wet DBA

Gepubliceerd op 21 november 2016 Bijgewerkt op 19 juli 2019

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn Tweede Voortgangsrapportage van de Wet DBA onder meer aangegeven dat de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018.

Waarom? Na de vele kritiek over de Wet DBA, ook van de Commissie Boot (die onderzoek moest verrichten naar de juistheid van de door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomsten) moest er wel iets gebeuren. Gedurende de opschorting zal Wiebes samen met onder meer de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op zoek gaan naar een nieuwe aanpak en bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de huidige praktijk. Hij komt daar waarschijnlijk in april 2017 op terug.

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Belangrijk om te begrijpen is dat de wet DBA niet is afgeschaft en dus voorlopig nog steeds geldt! Het betekent dus ook niet dat de VAR weer terug is. Alleen de handhaving voor goedwillenden ondernemers is opgeschort. Dat betekent dat de huidige periode waarin de belastingdienst geen naheffingen en boetes uitdeelt niet op 1 mei 2017 zal eindigen, maar pas op 1 januari 2018. Let op! Als je als opdrachtgever of opdrachtnemer echter kwaadwillend bent, dan zal de Belastingdienst gewoon handhaven, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016. Kwaadwillend is volgens Wiebes “ de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).” Wiebes heeft dit recent verder gespecificeerd. Het gaat volgens Wiebes om uitzonderlijke gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.

Actie blijft vereist!

Ondanks de opschorting van de handhaving, blijft actie vereist. Zorg dat de overeenkomsten zo zijn ingekleed dat een (fictief) dienstverband wordt voorkomen. En laat de werkwijze daarop aansluiten. Dat is fiscaalrechtelijk van belang omdat naheffingen en boetes wel worden opgelegd als de opdrachtgever had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast is dat ook civielrechtelijk van belang omdat de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst in civielrechtelijke zin los staat van het oordeel van de belastingdienst daarover. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst in civielrechtelijke zin heeft dat onder meer tot gevolg dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon als hij ziek wordt en ontslagbescherming geniet. De checklist die wij hebben ontwikkeld, blijft dus een handige tool om de risico’s inzichtelijk te krijgen.

Wij helpen graag met het opstellen en/of aanpassen van de overeenkomsten en houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Neem ook gerust contact met ons op als er vragen zijn.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties