073 720 02 00
HR

HR tip #10 Disfunctionerende werknemer

Bijgewerkt op

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Een werkgever die een werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren, zal een stevig ontslagdossier moeten hebben. Over het algemeen zijn rechters kritisch bij een ontslagverzoek vanwege disfunctioneren. In de praktijk blijkt nogal eens dat het personeelsdossier onvolledig is en dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan om de werknemer het (dis)functioneren te laten verbeteren.

Met de volgende tips bent u als werkgever beter voorbereid op een disfunctionerende werknemer:

Tip 1 Verstrek een duidelijke functie omschrijving

Of een werknemer tekortschiet in de uitoefening van zijn werkzaamheden wordt onder andere bepaald door wat in de functieomschrijving van de functie is opgenomen. Het is belangrijk om een duidelijke en eenduidige functieomschrijving op te stellen. Hierdoor weet de werknemer wat er van hem wordt verwacht. Daarnaast kunt u de werknemer concreet aanspreken op zijn werkzaamheden.

Een functie omschrijving kan aan verandering onderhevig zijn. Indien de feitelijke werkzaamheden niet meer overeen komen met de functieomschrijving, is het verstandig om deze aan te passen.

Tip 2 Leg alle afspraken en gesprekken vast

Het is belangrijk om een personeelsdossier van de werknemer bij te houden. In het personeelsdossier worden alle gespreksverslagen, beoordelingen en andere afspraken met de werknemer opgenomen. Een bevestiging per email kan ook al voldoende zijn. Let op: in een personeelsdossier mogen sommige dingen wel en sommige dingen niet worden opgenomen. In ons artikel van 20 juni 2017 leest u meer over het personeelsdossier van de werknemer.

Tip 3 Formuleer verbeterpunten en maak afspraken met een realistisch tijdbestek

Indien een werknemer niet goed functioneert in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is het belangrijk om de werknemer een verbetertraject aan te bieden. De werknemer moet namelijk een eerlijke kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Stel samen met de werknemer concrete verbeterpunten op en leg deze vast in een verbeterplan. Koppel aan het verbetertraject een tijdsbestek, zodat de werknemer voldoende tijd krijgt om het verbeterpunt te verbeteren.

Tip 4 Bied de werknemer voldoende begeleiding

U zult de werknemer voldoende begeleiding moeten bieden in het verbetertraject. Bied bijvoorbeeld een coaching traject aan of scholing.

Tip 5 Evalueer voortgang regelmatig

Het is belangrijk om regelmatig evaluatiegesprekken te houden met de werknemer over het verbetertraject. Maak hierover duidelijke afspraken met de werknemer en leg deze ook vast in het verbeterplan.

Tip 6 Onderzoek herplaatsing mogelijkheden

Indien er geen sprake is van een verbetering, onderzoek dan wat de mogelijkheden zijn om de werknemer te herplaatsen binnen de onderneming in een andere passende functie. Het gaat erom dat de werkgever onderzoekt of de werknemer herplaatst kan worden, al dan niet met behulp van scholing.

Tot slot

Als laatste tip geven wij u mee dat het van belang is om tijdig een arbeidsrechtspecialist in te schakelen. Wilt u bijvoorbeeld weten wat u kunt opnemen in het personeelsdossier van de werknemer? Weet u niet hoe u het gesprek met de werknemer kan aangaan om het (dis)functioneren te bespreken? Neem dan contact met ons op zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties