073 720 02 00
HR

HR tip #16 – Hanteer een goed e-mail- en internetbeleid

Gepubliceerd op 15 december 2017 Bijgewerkt op 24 juli 2019

Als werkgever mag je voorwaarden stellen aan het e-mail- en internetgebruik van je werknemers en mag je hier controle op uitoefenen. Een dergelijk e-mail- en internetbeleid beschermt zowel de werkgever als de werknemer. Het beleid moet wel voldoen aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij merken dat niet iedere werkgever een goed e-mail- en internetbeleid heeft, maar ook dat deze niet altijd (aantoonbaar) kenbaar is gemaakt aan de werknemer. Dat is een gemiste kans.
Hoe stel je nu een deugdelijk beleid op voor e-mail- en internet gebruik en op welke manier informeer je de werknemers hierover?

Stel eerst vast wat het doel is van het beleid voor e-mail- en internetgebruik. Dit kan bijvoorbeeld zijn het beschermen van bedrijfsgeheimen, systeembeveiliging of het achterhalen van fraude. Vervolgens stel je  – aan de hand van het vastgestelde doel – het beleid op. Daarbij moet je er rekening mee houden dat de controle op het beleid niet verder mag gaan dan voor dat doel noodzakelijk is. Ook moet in het beleid het gerechtvaardigd belang van de werkgever bij controle op e-mail- en internetgebruik worden afgewogen tegen het belang van de werknemer op bescherming van zijn privacy. Én moet vaststaan dat er geen andere – minder belastende – manieren bestaan om dat doel te bereiken.

Tot slot geldt dat werknemers geïnformeerd moeten zijn over het e-mail- en internetbeleid, zodat ze weten wat wel en niet mag, dat er controles kunnen plaatsvinden en welke sancties er staan op overtreding van de regels. Heeft de werkgever een ondernemingsraad, dan dient deze ten aanzien van het internet- en e-mailbeleid om instemming te worden gevraagd.

Eerder schreven we al een artikel over de regels en controle e-mail- en internetgebruik werknemer. Mocht je meer informatie willen, weet je ons te vinden. Ook als je hulp nodig hebt bij het gebruiken en/of opstellen van een deugdelijk e-mail- en internetbeleid!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties