073 720 02 00
HR

HR tip #18 – Een toezegging voor een thuiswerkdag hoeft niet voor eeuwig te gelden

Bijgewerkt op

Het komt vaak voor dat thuiswerken onder de arbeidsvoorwaarden van een werknemer valt. Voor jou als werkgever is het belangrijk dat duidelijke afspraken worden gemaakt over het thuiswerken. Om problemen te voorkomen is het verstandiger om aan het toestaan van thuiswerken duidelijke voorwaarden te verbinden (bijvoorbeeld goed functioneren) en de afspraken met de werknemer goed vast te leggen.

Ondanks dat thuiswerken een arbeidsvoorwaarde is, kan dit echter onder omstandigheden teruggedraaid worden. Het gerechtshof Amsterdam heeft in een uitspraak van 30 januari 2018 geoordeeld dat een werkgever een jarenlange thuiswerkdag mag opheffen in verband met slecht functioneren van de werknemer. Het hof is van oordeel dat het verzoek van de werkgever aan werknemer om in eerste instantie ‘vooralsnog tijdelijk’ op vrijdag op kantoor te werken, een redelijk voorstel was, gelet op de kritiek die de werkgever al langere tijd had op het functioneren van werknemer, wat had geleid tot een door werknemer geaccepteerd verbeterplan.

Zelfs toen de werkgever aan de werknemer te kennen gaf tevreden te zijn over diens verbeteringen maar te willen dat hij de goede lijn tot het eind van het jaar zou voortzetten, was het niet onredelijk van de werkgever om te verlangen dat werknemer dan ook de vrijdagen op kantoor aanwezig was, aangezien de werkgever een verband zag tussen die aanwezigheid en de betreffende verbetering.

Heb je hulp nodig bij het vastleggen van afspraken over thuiswerken? Neem dan contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties