073 720 02 00
HR

HR tip #19 – AVG en informatieplicht werknemers

Gepubliceerd op 24 juni 2018 Bijgewerkt op 24 juli 2019

Onder de AVG dient u werknemers, maar ook sollicitanten, heldere informatie te geven over onder andere de persoonsgegevens die u verwerkt, voor welk(e) doel(en) u deze gegevens verwerkt en de rechten die zij hebben. Dit wordt ook wel de informatieplicht genoemd.
Door middel van een privacyverklaring kunt u voldoen aan deze informatieplicht. Plaats de privacyverklaring voor sollicitanten direct bij de vacature op de website en u kunt de privacyverklaring voor werknemers opnemen in het personeelsreglement of personeelshandboek. De privacyverklaring dient u zo op te stellen dat deze alle op grond van de AVG verplichte informatie bevat. Om dat te bereiken, moet u als werkgever de werknemers in ieder geval het volgende laten weten:

  • welke gegevens worden verwerkt;
  • wat het doel daarvan is;
  • of die gegevens doorgegeven worden aan verwerkers en welke dat zijn (denk aan een salarisadministratie die extern wordt gevoerd en een pensioenfonds);
  • of gegevens naar het buitenland worden gezonden en welke passende waarborgen daarvoor zijn getroffen;
  • welke bewaartermijnen in acht worden genomen;
  • bij wie de werknemer moet zijn als over de verwerking van persoonsgegevens vragen of klachten zijn.

Daarnaast dient de informatie toegankelijk en begrijpelijk te zijn en de taal die u gebruikt moet duidelijk en eenvoudig zijn.

Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen met het opstellen van een dergelijke privacyverklaring en een personeelshandboek. Heeft u meer vragen over de AVG, zijn wij u vanzelfsprekend ook van dienst.

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties