073 720 02 00
HR

HR tip #2: Re-integreer ook de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bijgewerkt op

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na de ommekomst van de periode waarvoor die is aangegaan. Dat is ook zo als de werknemer ziek is. We zien echter vaak dat de werkgever in dat geval geen of onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht. Dan wordt bijvoorbeeld geen arbo- of bedrijfsarts ingeschakeld of worden de adviezen van de arbo- of bedrijfsarts niet opgevolgd. Dat kan zeer nadelig uitpakken voor de werkgever.

De werknemer zal namelijk na uitdiensttreding het UWV verzoeken om Ziekengeld op grond van de Ziektewet. Als het UWV vindt dat de werkgever in dat geval geen of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, kan het UWV het Ziekgeld dat zij aan de werknemer betaalt, voor maximaal 52 weken verhalen op de werkgever.

Behandel een zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus hetzelfde als de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en verricht dus voldoende re-integratie-inspanningen. Als de re-integratiekosten niet redelijk zijn ten opzichte van de duur van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever het UWV verzoeken om te participeren in het re-integratietraject.

Let op: Vergeet ook niet om de zieke werknemer ziek uit dienst te melden bij het UWV en een re-integratieverslag op te stellen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,7 op basis van 27 referenties