073 720 02 00
HR

HR tip #20 – compensatieregeling geaccepteerd door Tweede Kamer

Gepubliceerd op 16 augustus 2018 Bijgewerkt op 24 juli 2019

Compensatieregeling geaccepteerd door Tweede Kamer

Eerder schreven wij al over de ingevoerde transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid en het wetsvoorstel dat door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingediend bij de Tweede Kamer voor een compensatieregeling van de transitievergoeding (https://www.snijders-advocaten.nl/nieuws/zieke-medewerker-recht-op-volledige-transitievergoeding/).

Die compensatieregeling is op 5 juli jongstleden door de Tweede Kamer geaccepteerd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Formeel kan de Eerste Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen, maar niet meer wijzigen. In de praktijk zijn er echter wel een aantal middelen voor de Eerste Kamer om invloed uit te oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen. Het is dus nog even afwachten hoe de compensatieregeling er uiteindelijk precies uit zal zien.
Als de compensatieregeling door de Eerste Kamer volledig wordt aangenomen, dan worden werkgevers vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze compensatie wordt voldaan uit het Algemeen werkloosheidsfonds (het “Awf”). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

De aanleiding voor de compensatieregeling

Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zo is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer naar voren gekomen. Deze situatie heeft geresulteerd in slapende dienstverbanden: Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten.

Het is echter zo dat als het dienstverband slapend voortduurt, dat tot gevolg heeft dat de transitievergoeding hoger wordt als die op enig moment toch nog verschuldigd is. Immers is dan sprake van een langer dienstverband en is de duur van het dienstverband van invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Daarnaast wijzen wij erop dat bij een slapend dienstverband de
re-integratieverplichtingen voor de werkgever blijven bestaan.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties