073 720 02 00
HR

HR tip #5 Beëindigingsovereenkomst; is de werknemer binnen de bedenktermijn gebleven?

Bijgewerkt op

Check of de werknemer die de beëindigingsovereenkomst herroept, binnen de bedenktermijn is gebleven!

Uit de wet volgt dat een overeenkomst waarmee het dienstverband wordt beëindigd, schriftelijk moet worden aangegaan.

Wettelijke bedenktermijn

Werknemers waarmee een overeenkomst wordt gesloten tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, hebben sinds 1 juli 2015 het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden.

Wanneer begint de bedenktermijn te lopen?

In de wet staat enkel dat deze begint te lopen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Maar dat blijkt voer voor discussie. Zoals ook de zaak die recent bij Rechtbank Zeeland-West Brabant speelde, laat zien.

Wat speelde er?

In die zaak had de gemachtigde van de werknemer op 28 november 2016 aan de gemachtigde van de werkgever laten weten dat de werkneemster akkoord ging met de toegestuurde concept beëindigingsovereenkomst. Maar tot een ondertekening kwam het niet. Op 13 december 2016 liet de nieuwe gemachtigde van werknemer weten dat de werknemer niet instemde met de overeenkomst. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de bedenktermijn al was verstreken, omdat die namelijk was gaan lopen vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming (28 november 2016). De werknemer stelde daarentegen dat er geen vaststellingsovereenkomst tot stand was gekomen omdat zij die nooit had getekend.

Bedenktermijn loopt vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming

De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk en oordeelde dat het moment waarop schriftelijke overeenstemming wordt bereikt over de beëindigingsregeling, bepalend is voor de start van de bedenktermijn. De bedenktermijn ging in dit geval dus lopen toen de gemachtigde van de werkneemster op 28 november 2016 per e-mail liet weten dat de werknemer akkoord was met de vaststellingsovereenkomst. Dat er geen getekende overeenkomst was, deed daar niets aan af volgens de rechter. Let op Krijgt u te maken met een werknemer die de beëindigingsovereenkomst ontbindt, controleer dan altijd wanneer overeenstemming is bereikt over het einde van het dienstverband, en ga na of de werknemer binnen de bedenktermijn is gebleven. Tip Om discussie te voorkomen is het verstandig vast te leggen wanneer de bedenktermijn begint te lopen.

Mochten hierover of over andere onderwerpen vragen zijn. Neem gerust contact met ons op, wij helpen graag!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties