073 720 02 00

Meldplicht datalekken

Bijgewerkt op

Is er een laptop gestolen van uw bedrijf of is een medewerker een USB-stick verloren? Let op! Vanaf 1 januari 2016 geldt in dat geval de meldplicht datalekken. Indien u het datalek niet meldt, dan riskeert u een maximale boete van € 820.000,-.

De meldplicht is in het leven geroepen om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te bewerkstelligen.

Als gevolg van deze meldplicht dienen bedrijven, in het geval van een datalek, direct een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er sprake is van een ernstig datalek. Hier is sprake van als het datalek tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens leidt, of hier een aanzienlijke kans toe bestaat.

Indien het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de direct betrokkenen waar de gelekte data op van toepassing is, dan dient tevens aan hen rechtstreeks mededeling gedaan te worden van het datalek.

Het datalek dient binnen 72 uur door de verantwoordelijke gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding dient te worden gedaan via het webformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens waarbij u een 28-tal vragen dient te beantwoorden omtrent het datalek. Dit webformulier vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorkom dus datalekken binnen uw organisatie en neem de benodigde voorzorgsmaatregelen. Informeer uw medewerkers omtrent de risico’s van verlies of diefstal van data en maak hierover duidelijke afspraken met uw medewerkers. Zodat duidelijk is hoe met data(-dragers) omgegaan dient te worden en wat uw medewerkers dienen te doen als zij onverhoopt data lekken. U kunt dit uiteraard ook in uw personeelshandboek opnemen.

Heeft u vragen of wilt u eens vrijblijvend hierover praten, wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties