073 720 02 00

Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij doorstart onderneming vanuit een faillissement

Door mr. N. (Nina) Duine Bijgewerkt op

Zoals de titel van dit artikel al doet vermoeden heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij een doorstart van een onderneming vanuit een faillissement. Dit is onlangs door de Hoge Raad bepaald.

Adviesrecht

Een onderneming met meer dan 50 werknemers in dienst is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad geeft de onderneming advies over ‘belangrijke’ besluiten. Een belangrijk besluit is bijvoorbeeld het besluit tot verkoop van een onderneming (of een stukje daarvan). De Wet op de ondernemingsraden (hierna ‘WOR”) bepaalt bij welke besluiten advies moet worden ingewonnen bij de ondernemingsraad.

Faillissement DA Retailgroep

DA Retailgroep werd in 2015 failliet verklaard. Vrij snel na het faillissement werd door de curator een doorstart bekend gemaakt. Maar de curator had hierover de ondernemingsraad niet volledig ingelicht. De ondernemingsraad voelde zich gepasseerd en besloot een procedure te starten bij de Ondernemingskamer.

Oordeel Ondernemingskamer

De ondernemingsraad vond dat DA Retailgroep advies had moeten inwinnen over de doorstart. Volgens de ondernemingsraad moet een onderneming zich ook tijdens een faillissement houden aan de bepalingen op grond van de WOR.

De Ondernemingskamer dacht hier anders over. Volgens de Ondernemingskamer moet advies worden ingewonnen bij de ondernemingsraad als het advies nog van wezenlijk invloed kan zijn op het besluit. En bij een faillissement is daarvan geen sprake. Bij de afwikkeling van een faillissement is de opbrengst van de faillissementsboedel leidend. Het adviesrecht van de ondernemingsraad is hieraan ondergeschikt aldus de Ondernemingskamer.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad trekt een streep door deze redenering van de Ondernemingskamer. Volgens de Hoge Raad staat bij een faillissement niet vast dat de onderneming ophoudt te bestaan. De curator kan dan worden gezien als een ondernemer van de failliete onderneming. Daarom moet een curator ook tijdens een faillissement zich houden aan de bepalingen van de WOR. Dat houdt dus in dat ook een curator advies moet inwinnen bij de ondernemingsraad over bepaalde besluiten. De Hoge Raad vindt wel dat de curator niet bij al zijn besluiten advies hoeft in te winnen bij de ondernemingsraad. Als de curator personeel moet ontslaan of hij gaat een deel van de activa van de failliete onderneming verkopen dan hoeft hij geen advies in te winnen bij de ondernemingsraad. Maar, als de curator bepaalde activa van de onderneming gaat verkopen met het oog op een doorstart of voortzetting van de onderneming, dan zal hij ondernemingsraad wel een kans moeten geven om hierover een advies uit te geven.

Conclusie

Door de uitspraak van de Hoge Raad worden de werknemers door hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad nog meer betrokken bij de besluitvorming van een faillissement en een mogelijke doorstart. De onderneming zal, ook bij een (mogelijk) faillissement, de bepalingen van de WOR moeten naleven.

Neem daarom vrijblijvend contact op met Nina Duine of een van de andere arbeidsspecialisten zodat zij u goed kunnen informeren wat van u als ondernemer op grond van de WOR wordt verwacht.

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties