073 720 02 00

Online inbreuk op rechten

Gepubliceerd op 1 maart 2016 Bijgewerkt op 12 juli 2019

Welke ondernemer heeft er tegenwoordig nog geen website? Nagenoeg geen hoor ik u denken. Een ondernemer kan immers in dit tijdperk niet meer zonder. De kunst is uiteraard om zoveel mogelijk potentiële klanten naar jouw website toe te trekken en dat kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door te adverteren op Google en gebruik te maken van Google Adwords.

Menig ondernemer maakt hiervan gebruik en velen van hen zullen niet stilstaan bij de Adwords die zij opgeven om zo goed mogelijk bovenaan het lijstje te komen te staan van de zoekresultaten. Het kan echter zeer goed zijn dat diegene die gebruik maakt van bepaalde Adwords (zonder het te weten) inbreuk maakt op de handels- en merknamen van (directe) concurrenten. Dit kan vervolgens grote gevolgen hebben voor de partij die de betreffende Adwords gebruikt, zo is onlangs nog gebleken in een uitspraak van de rechtbank Den Haag[1], die een dergelijke handelswijze verbood. In de zaak die bij de rechtbank Den Haag diende ging het erom dat BOXAROUND opslagruimte verhuurt en deze opslagruimte onder meer via het internet (door middel van inschakeling van de diensten van een derde) te huur aanbood, waarbij door die derde de tekens CITY BOX en CITYBOX als Adwords zijn gekocht. U voelt hem al aankomen, CITY BOX was een directe concurrent van BOXAROUND die houdster is van de geregistreerde woord- en beeldmerken CITY BOX. Door het gebruik van de Adwords kregen potentiële klanten die zochten op de tekens CITY BOX en/of CITYBOX echter bovenaan de zoekresultaten BOXAROUND te zien.

CITY BOX heeft BOXAROUND zodoende gesommeerd om het inbreuk makend handelen te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring te ondertekenen. BOXAROUND heeft daarop een aangepaste onthoudingsverklaring ondertekend waarin zij onder meer de inbreuk niet erkende. CITY BOX vond dat niet voldoende en de rechter heeft CITY BOX daarin gevolgd omdat door het niet erkennen van de inbreuk door BOXAROUND de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van CITY BOX blijven bestaan. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de rechtbank BOXAROUND heeft veroordeeld om iedere inbreuk op het woord- en beeldmerk CITY BOX te staken en gestaakt te houden. Daaronder is volgens de rechtbank tevens begrepen ieder gebruik van die merken of enig daarmee samenhangende tekens als Adwords. De rechtbank heeft tevens een dwangsom aan BOXAROUND opgelegd en BOXAROUND is veroordeeld om de door CITY BOX geleden schade te vergoeden. Tot slot is BOXAROUND door de rechtbank veroordeeld in een groot deel van de werkelijke proceskosten. Het feit dat BOXAROUND een derde had ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen maakte in dit alles volgens de rechtbank geen verschil.

Bent u als ondernemer aldus goed bewust van uw internetmarketing en het gebruik van Adwords daarbij. Het kan namelijk best wel eens zo zijn dat u (onbewust) inbreuk maakt op de rechten van uw (directe) concurrent, hetgeen grote gevolgen kan hebben.
Heeft u vragen over intellectuele eigendomsrechten of het gebruik van Adwords dan kunnen wij u hier vanzelfsprekend over adviseren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties