073 720 02 00

Onnodige incassoprocedure: hoofdsom toewijsbaar, incassokosten niet. Direct Pay (eiser) veroordeeld in proceskosten

Door mr. A. (Arno) Fuijkschot Bijgewerkt op

In deze procedure, Rechtbank Midden-Nederland, 20 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6335, vordert Direct Pay een bedrag van ruim € 640,00 in hoofdsom voor de levering van energie aan een consument in de periode van 8 september 2015 tot en met 18 februari 2016. Tevens wordt aanspraak gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Direct Pay heeft de vorderingen overgenomen van E.On Benelux Levering B.V..

Gedaagde voert aan dat zij geen overeenkomst met E.On heeft gesloten en in de betreffende periode klant was bij Eneco. Dit verweer slaagt. De door Direct Pay gestelde overeenkomst blijkt uit niets. Direct Pay heeft op geen enkele manier onderbouwd en bewezen dat E.On een overeenkomst met gedaagde heeft gesloten.

Subsidiair baseer Direct Pay haar vordering op onverschuldigde betaling. De vordering slaagt op deze grondslag. Na kennisneming van de conclusie van repliek is bij gedaagde namelijk het inzicht gekomen dat de vordering op zich wel terecht is. Zij heeft de vordering in haar laatste processtuk erkend omdat haar uit nader onderzoek is gebleken dat Eneco toch niet tot energielevering was overgegaan en dat E.On dat gedaan heeft. Nu zij feitelijk wel energie van E.On heeft afgenomen, zo begrijpt de kantonrechter haar verweer, erkent zij het recht van E.On om daarvan betaling te verkrijgen. De vordering in hoofdsom wordt toegewezen.

De gevorderde veroordeling tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten wordt echter afgewezen omdat deze geen toegevoegde waarde hadden en derhalve niet voor schadevergoeding in aanmerking komen. Direct Pay had een procedure kunnen voorkomen door het buitengerechtelijke verweer van gedaagde serieus te nemen en met haar het gesprek aan te gaan. Om deze reden wordt Direct Pay bovendien in de proceskosten veroordeeld.

Bron: Smartnewz – 8 januari 2018

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties