073 720 02 00

Opzegging agentuurovereenkomst door Corendon aan PrijsVrij niet nietig

Door mr. A. (Arno) Fuijkschot Bijgewerkt op

PrijsVrij is een (online) aanbieder van reizen van verschillende touroperators. Corendon is een touroperator en reisorganisator. PrijsVrij en Corendon hebben met elkaar een agentuurovereenkomst gesloten waarbij Corendon PrijsVrij heeft aangesteld als handelsagent en Corendon optrad als principaal. Op basis van de agentuurovereenkomst ging PrijsVrij als agent bemiddelen bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen Corendon en reizigers. Corendon bepaalde de condities, waaronder de door de reizigers verschuldigde reissom. PrijsVrij heeft Corendon bij brief van 4 april 2013 onder meer laten weten dat zij Corendon sommeert tot het per direct staken van het manipuleren van prijzen en tot compensatie van de door PrijsVrij geleden schade. Bij e-mail van 2 juli 2013 en een brief van 19 juli 2013 heeft Corendon aan PrijsVrij meegedeeld de agentuurovereenkomst per 31 oktober 2013 te willen beëindigen aangezien “het huidige aantal wederverkopers niet meer past in de bedrijfsstrategie van Corendon International Travel B.V.” Bij brief van 22 december 2015 heeft PrijsVrij de nietigheid van de opzegging van de agentuurovereenkomst ingeroepen.

PrijsVrij vordert o.a. een verklaring voor recht dat de opzegging van de agentuurovereenkomst door Corendon nietig is, een gebod tot nakoming van de agentuurovereenkomst en schadevergoeding van ruim € 3.000.000,-. PrijsVrij legt daaraan ten grondslag dat de opzegging in strijd is met het mededingingsrecht, in het bijzonder op grond van artikel 6 lid 1 Mw. Corendon heeft namelijk met Tjingo afgestemd / afgesproken om de relatie met PrijsVrij te beëindigen. Tjingo zou daarna nog de enige retailer zijn die online korting verstrekt op het aanbod van Corendon. Deze afspraak/gedraging kwalificeert als een onderling afgestemde feitelijke gedraging (hierna ook: o.a.f.g) die ertoe strekt de mededinging op de Nederlandse markt te verhinderen, beperken en/of vervalsen. Corendon betwist deze afspraak met Tjingo en voert aan dat de opzegging het gevolg was van een autonoom bepaalde strategie die in 2012 was vormgegeven, waartoe zij zelfstandig had beslist. Los van het gewijzigde commerciële beleid stelt Corendon dat zij met PrijsVrij al een zeer problematische relatie had die naar mate de tijd voortschreed onhoudbaar werd, zowel in zakelijk als relationeel opzicht. Corendon had ook een geschil met Tjingo. De diverse e-mails tussen Corendon en Tjingo waar PrijsVrij zich op beroept ten einde de o.a.f.g. te onderbouwen / bewijzen, bevatten slechts voorstellen ter oplossing van dat conflict, maar zijn niet aanvaard, aldus Corendon.

De rechtbank doet de zaak af op de stel- en bewijsplicht: PrijsVrij heeft tegenover het gemotiveerde verweer van Corendon onvoldoende feiten en rechten gesteld die, mits bewezen, tot toewijzing van de vordering kunnen leiden. Nu niet vast staat dat sprake is geweest van een onderling afgestelde feitelijke gedraging, terwijl de vorderingen daar wel op zijn gebaseerd, wijst de rechtbank de vorderingen af.

Uitspraak

Bron: Smartnewz – 21 augustus 2017

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties