073 720 02 00

Rechter toetst ontslag strenger na recente wijzigingen arbeidsrecht

Door Bijgewerkt op

De rechter lijkt een stuk strenger geworden bij de beoordeling van ontslagzaken. Wat betekent dit voor werkgevers?

Maarten van Gelderen, arbeidsrechtjurist bij BNR, beoordeelde onlangs 50 gepubliceerde ontslaguitspraken onder het huidige recht. Hij concludeert dat slechts in 60% van de gevallen de rechter een verzoek tot beëindiging inwilligt. Ter vergelijking, onder het oude recht wees de rechter een ontbindingsverzoek in ongeveer 90% van de gevallen toe.

Voorheen kon de werkgever die een dienstverband wilde beëindigen, naast het verlenen van ontslag op staande voet, kiezen tussen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV danwel de rechter verzoeken om de overeenkomst te ontbinden.
Met de meest recente wijzigingen van het arbeidsrecht wordt deze keuze voor de werkgever gemaakt. Slechts bij langdurige ziekte of bij ontslag op bedrijfseconomische gronden kan de werkgever zich nog wenden tot het UWV. In alle overige gevallen moet de werkgever naar de rechter.

In de oude situatie moest de rechter beoordelen of sprake was van een gewichtige reden. De rechter kon deze gewichtige redenen naar eigen inzicht beoordelen. Het nieuwe ontslagrecht geeft de rechter een lijst met acht redelijke gronden die hij limitatief moet toetsen. Deze gronden vindt u in het Burgerlijk Wetboek. Als de reden voor beëindiging van de overeenkomst niet onder deze gronden valt mag de rechter de overeenkomst niet ontbinden. Bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden vallen niet onder deze redelijke gronden.

Volgens Van Gelderen is de rechter een stuk strenger geworden. De zogenaamde d-grond (disfunctioneren) wordt zelfs maar bij 50% van de verzoeken gezien als redelijke grond. Met de e-grond (verwijtbaar gedrag) maakt een ontbindingsverzoek meer kans. Voor alle gevallen geldt dat de sleutel tot de verzochte ontbinding ligt in een nauwkeurige begeleiding van de werknemer en zorgvuldig bijgehouden dossiers, zo blijkt uit de beoordeelde uitspraken.

Een kanttekening bij het onderzoek moet worden gemaakt. Niet alleen de grond voor ontbinding moet redelijk zijn, maar de werkgever moet ook de mogelijkheid van een herplaatsing hebben onderzocht, tenzij het gaat om verwijtbaar gedrag van de werknemer (de zogenaamde e-grond). Laat de werkgever een deugdelijk onderzoek naar herplaatsing na of kan de werknemer herplaatst worden, dan kan de rechter het verzoek niet toewijzen. Ook om die reden is het aantal gevallen waarin de rechter een ontbindingsverzoek mag toewijzen beperkt ten opzichte van de oude situatie, waarin die voorwaarde niet gold.

Al met al heeft de werkgever een gebalanceerd voortraject, een nauwkeurig dossier en een gedegen voorbereiding nodig voordat hij afscheid kan nemen van zijn personeel. Snijders Advocaten kan werkgevers daarbij helpen. Wacht dus niet met het inwinnen van preventief advies en neem vandaag contact op voor een juridische check-up van uw personeelsdossiers- en beleid.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties