073 720 02 00

Riskeer geen hoge boete tot €820.000,- bij verzuim en arbeidsongeschiktheid!

Bijgewerkt op

In verzuimsystemen mogen we niet de aard en oorzaak van de ziekte vastleggen, zelfs niet dat een medewerkster zwanger is. Werkgevers mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dit niet verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming Persoonsgegevens) houdt hier controle op en kan bij overtredingen hoge dwangsommen (tot €820.000,-) opleggen.

Ook mag een leidinggevende niet zelf vaststellen of een medewerker arbeidsongeschikt is. Dit is uitsluitende de taak van de bedrijfsarts. Naar aanleiding van de terugkoppeling van de bedrijfsarts kan de werkgever samen met de medewerker bekijken wat voor werkzaamheden de medewerker (nog) wel kan doen.

Noodzakelijke gegevens voor de loondoorbetalingsplicht en re-integratie

Artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens bevat onder meer een verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens tenzij er sprake is van een ontheffing op dit verbod zoals te vinden in artikel 21 of artikel 23 Wbp. Gegevens die nodig zijn voor de re-integratie van medewerkers vallen onder een ontheffing. Een werkgever mag dus in het kader van zijn loondoorbetalingsverplichting en voor de re-integratie een beperkt aantal noodzakelijke medische gegevens verwerken van zijn zieke medewerkers.

De werkgever mag niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte, De Autoriteit Persoonsgegevens heeft do’s & dont’s gepubliceerd voor werkgevers en werknemers.

Beleidsregels “de zieke werknemer” van de Autoriteit Persoonsgevens (AP)

Wat mag een werkgever vragen als een medewerker zich ziek meldt?

 • Het telefoonnummer en (verpleeg)adres
 • De vermoedelijke duur van het verzuim
 • De lopende afspraken en werkzaamheden
 • Of de medewerker onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke)
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
 • Of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een aansprakelijke derde is betrokken (regresmogelijkheid)
 • Geen specifieke klachten of pijnaanduidingen, diagnoses of namen van ziekte schriftelijk vastleggen in verslagen of interne E-mail. Risico boete tot maximaal €820.000,-

Wat mag de bedrijfsarts delen met de werkgever?

 • De werkzaamheden waartoe de medewerker niet meer of nog wel in staat is
 • De verwachte duur van het verzuim
 • De mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen

Wat mag de bedrijfsarts niet aan de werkgever verstrekken?

 • Diagnoses, naam ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • Eigen waarnemingen over de gezondheidstoestand van de medewerker;
 • Informatie over therapieën;
 • Afspraken met artsen, therapeuten of begeleiders;
 • Problemen uit het verleden of in de privésfeer.

In uitzonderlijke gevallen wel toegestaan zodat collega’s passend kunnen reageren bij een epileptische aanval of suikerziekte!

Voor meer vragen over dit onderwerp neem contact met ons op!

Bron: TripleA, Peter de Kort

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties