073 720 02 00

Snijders Advocaten: doorpakken & resultaat

Door Bijgewerkt op

Als oprichter en kantoordirecteur van Snijders Advocaten, is het mij een eer u eens ‘bij te praten’ over ons kantoor. We naderen het 15-jarige bestaan. Door onze structurele groei in mensen, aanpak en kwaliteit is Snijders Advocaten een concurrent van de grote, dure kantoren geworden. Onze mensen doen zeker niet onder voor de advocaten die werkzaam zijn in Amsterdam. Integendeel, doordat onze aanpak vaak veel daadkrachtiger en resultaatsgericht is, weten ook de grote bedrijven uit de Randstad de weg naar Snijders Advocaten te vinden. Dat beschouwen we als een compliment. Het verklaart deels ook onze populariteit bij DGA’s, CEO’s, HR directeuren en andere beslissers. Zoveel honderden bedrijven die we week in, week uit bedienen, dat maakt me werkelijk trots.

Ik vergeet echter zeker niet onze basis. We blijven immers nuchtere, hardwerkende, creatieve en strategische advocaten, voor MKB en grootbedrijf. Welk rechtsgebied een advocaat bij ons kantoor ook beoefent als specialisatie, het is altijd een echte ‘Snijders Advocaat’. Dat betekent: geen geneuzel, direct op het doel af, met een creatieve strategie. Daarbij is onze diepgaande juridische kennis een wapen, maar maken we net zo lief gebruik van andere wapens of instrumenten. Zoals zonder lange brieven te schrijven direct in gesprek gaan met de tegenpartij, harde rechtsmiddelen zoals conservatoir beslag of faillissementsaanvraag niet schuwen en andere strategische middelen gebruiken waar mogelijk.

Of we nu werken voor een bouwbedrijf, een software/ICT bedrijf of een franchisegever: al deze basisvaardigheden zetten we in om zo snel en efficiënt mogelijk te komen tot de oplossing voor u als cliënt. Onze mensen worden volledig gefaciliteerd om de hoogste graad van (permanente) opleiding te volgen. We hebben om die reden ook gemiddeld (veel) hoger geschoolde advocaten dan het gemiddelde kantoor. De combinatie van diepgaande juridische kennis en slimme strategie leidt tot kwaliteit, kwaliteit leidt tot meer succes in procedures en advies en dat leidt weer tot een aanwas van prachtige bedrijven en personen. Zo is de ‘groei-cirkel’ snel rond. In een formule zou het zo kunnen worden samengevat: kennis + strategie + vechtmentaliteit = succes = groei.

Ons kantoor werkt inhoudelijk vanuit vier teams: team litigation/procesvoering, team m&a/overname/ondernemingsrecht, team arbeidsrecht en team incasso. Van oudsher hebben we een stevige reputatie in conflicten. Aandeelhoudersconflicten, onbetaalde facturen of andere conflicten rondom niet nagekomen afspraken in bijvoorbeeld bancaire sector, vastgoed of franchise: we staan bekend om onze ‘pitbull mentaliteit’. Team procesvoering bestaat daarom uit echte winnaars die het gevecht niet schuwen.

Team m&a/contracten wordt evenzeer door de winnaarsmentaliteit gekenmerkt. Echter, minder gevecht daar, want het is niet de bedoeling dat we dealbreakers zijn. Wel gaan we in contractadvies en overname trajecten voor het hoogst haalbare resultaat.

Team arbeidsrecht wordt gekenmerkt door de pragmatische, maar harde aanpak. Niet onnodig procederen, maar oplossen. Wel gas geven richting tegenpartij als het moet. Echte specialisten, vol direct toepasbare kennis en oplossingen voor werkgevers en bestuurders.

Team incasso tenslotte, is ervoor om grotere facturen te incasseren. We overstijgen de incassobureaus en deurwaarders door de veel hardere echte effectieve aanpak. Zeker bij hogere facturen zou u wel gek zijn om genoegen te nemen met minder. Het gaat immers ergens om en we zijn niet duurder.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het geeft u als lezer een eerste indruk van waar we (voor) staan als kantoor. Ik praat u spoedig nog eens nader bij. Wilt u eens rustig koffie drinken en bijpraten over een zaak of uw wensen, wees welkom op onze mooie hoofdvestiging te ’s-Hertogenbosch (kasteeltje Valk), mail me gerust voor een afspraakverzoek op dsnijders@snijders-advocaten.nl.

Groetend,

Danny Snijders
Oprichter/eigenaar/directeur Snijders Advocaten

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties