073 720 02 00

Wet verbeterde premieregeling pensioen

Bijgewerkt op

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. De wet regelt -kort gezegd- dat mensen die met pensioen gaan, kunnen kiezen of zij met het opgebouwde pensioenkapitaal een vaste pensioenuitkering kopen, zoals dat nu standaard is, of een variabele pensioenuitkering.

Vast versus variabel

Een vaste pensioenuitkering is levenslang gelijkblijvend. Als de pensioenuitkering op het moment van kopen heel laag is, bijvoorbeeld door een lage rente (zoals op dit moment het geval is), is de pensioenuitkering dus ook levenslang heel laag. Bij een variabele pensioenuitkering wordt het pensioenkapitaal ook na de pensioendatum nog belegd en is de hoogte van de pensioenuitkering daarvan afhankelijk. Bij een variabele pensioenuitkering loopt de gepensioneerde dus beleggingsrisico. Het is de verwachting dat daarmee uiteindelijk een hogere pensioenuitkering kan worden behaald. Echter is ook een lagere pensioenuitkering mogelijk.

Wat moet de werkgever doen?

Het zijn de werkgevers die voor hun werknemers deelname aan een pensioenregeling mogelijk maken en daartoe een pensioenovereenkomst met hun werknemers sluiten. Zij brengen die pensioenregeling vervolgens onder bij een pensioenuitvoerder zoals een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds.

De pensioenuitvoerder moet de werknemer voorafgaand aan zijn pensionering informeren over de keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Deze verplichting geldt ook als de pensioenuitvoerder niet beide mogelijkheden aanbiedt. Als de huidige pensioenuitvoerder geen variabele pensioenuitkering aanbiedt (en dat ook niet gaat doen), dan kan de werknemer die een variabele pensioenuitkering wil, gaan “shoppen”. Dat houdt in dat hij waardeoverdracht pleegt naar een andere pensioenuitvoerder die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. Maakt de werknemer geen keuze, dan wordt het pensioenkapitaal automatisch aangewend voor de vaste pensioenuitkering.

Ook werkgevers doen er goed aan hun werknemers te informeren over de keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Te meer omdat de werkgever sinds de wijziging van de Pensioenwet per 1 juli 2015 moet bijdragen aan het pensioenbewustzijn van zijn werknemers. Werkgever kan dat samen doen met de pensioenuitvoerder en/of een pensioenadviseur.

Het zal in veel gevallen niet nodig zijn om de pensioenovereenkomst te wijzigen als gevolg van Wet verbeterde premieregeling. Mocht dat wel nodig zijn, neem dan de arbeidsrechtelijke regels betreffende het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in acht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties