073 720 02 00

Zieke werknemer: recht op een volledige transitievergoeding?

Gepubliceerd op 9 november 2017 Bijgewerkt op 19 juli 2019

Na een periode van 104 weken kan een werkgever het dienstverband van een zieke werknemer via het UWV beëindigen. Verleent het UWV toestemming om het dienstverband te beëindigen, dan zal een werkgever in beginsel een transitievergoeding moeten betalen aan de zieke werknemer. Voor veel werkgevers is dit een reden om het dienstverband van een langdurig zieke werknemer ‘slapend’ voort te zetten. Immers, het bedrag dat betaald moet worden aan transitievergoeding kan hoog oplopen. Onlangs is door het Gerechtshof in hoger beroep bevestigd dat een langdurig zieke werknemer recht heeft op een volledige transitievergoeding.

In deze zaak ging het om een langdurig zieke docent (met een IVA status) waarvan het dienstverband via het UWV werd beëindigd. De wettelijke transitievergoeding bedroeg €73.541,42 maar die wilde de werkgever niet betalen. De werknemer start een procedure bij de rechter.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding maar dat deze sterk gematigd moet worden. Volgens de kantonrechter is de gedachte achter de transitievergoeding dat het een compensatie is voor het ontslag én om de overgangsperiode naar een andere baan te versoepelen. Gelet op de IVA-uitkering en de leeftijd van de werknemer (62 jaar), is de verwachting dat de werknemer geen andere baan zal vinden. De kantonrechter vergelijkt de situatie van de werknemer met een AOW-gerechtigde werknemer die op basis van de wet (ook) geen recht heeft op transitievergoeding. De werknemer is tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd nog wel afhankelijk van een bepaald inkomen en dus oordeelt de kantonrechter dat de werknemer recht heeft op een gematigde transitievergoeding ter hoogte van € 25.000,00. De werknemer vindt het bedrag te laag en gaat in hoger beroep.

Oordeel Hof

Het Hof haalt een streep door de redenering van de kantonrechter. Volgens het Hof is, gelet op het doel van de transitievergoeding – namelijk compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag – er geen reden te noemen om een uitzondering te maken bij een langdurige zieke werknemer. Ook voor een zieke werknemer kan een vergoeding van belang zijn voor het zoeken naar ander werk. Het is immers niet uitgesloten dat een situatie van een zieke werknemer – ook bij een IVA uitkering – verbetert. Daarnaast is het onwenselijk om een zieke werknemer anders te behandelen. Volgens het Hof is dat in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Het Hof concludeert dat de werknemer recht heeft op een volledige transitievergoeding en dus recht heeft op een bedrag van € 73.541,42.

Conclusie

Deze uitspraak van het Hof geeft een werkgever des te meer reden om het dienstverband van een zieke werknemer slapend voort te zetten. Minister Asscher heeft onlangs het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een compensatieregeling van de transitievergoeding. Als deze wet doorgang vindt, dan kan een werkgever voortaan een compensatie ontvangen voor het betalen van een transitievergoeding bij een ontslag van een zieke werknemer. Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2019 in werking treden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Neem gerust contact op als u vragen hebt over dit onderwerp.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,6 op basis van 25 referenties