Agenda

Seminar. Het arbeidsrechtelijke concurrentiebeding

10 oktober 2019

SAVE THE DATE! #SnijdersAdvocaten organiseert weer een #arbeidsrecht #seminar!
 
Waarover? Het arbeidsrechtelijke #concurrentiebeding. De wet stelt strenge eisen aan het concurrentiebeding. Zo is het concurrentiebeding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever het concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd geldt daarbij dat het concurrentiebeding alleen geldig is als het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en die noodzaak bij het concurrentiebeding is opgenomen. Die motivering speelt ook weer een rol als de werkgever een beroep wil doen op het concurrentiebeding. Tijdens het seminar worden deze eisen besproken met behulp van voorbeelden uit onze eigen praktijk en rechtspraak.
 
Wanneer?
Op donderdag 10 oktober 2019 om 15:30 uur
 
Waar?
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA Vught 
 
Het bijwonen van het seminar is kosteloos.
 
Wil je erbij zijn? Meld je dan snel aan door een e-mail te sturen naar hr@snijders-advocaten.nl. In september 2019 volgt nadere informatie over het volledige programma.

Team arbeidsrecht

Seminar. Het arbeidsrechtelijke concurrentiebeding