Expertise

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de gang van zaken over de geleden schade. Indien u vindt dat er door een ander schade is toegebracht, kunt u die persoon aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren worden gezien. Bijvoorbeeld door het schenden van een overeenkomst, maar ook door uw eigen handelen of het niet nakomen. Zo bent u bijvoorbeeld aansprakelijk wanneer uw kind iets kapot maakt bij een ander, of wanneer uw hond of kat iemand bijt of een boom op uw erf omvalt boven op een geparkeerde auto.