Expertise

Bestuursrecht

Het bestuursrecht in Nederland is het onderdeel van het recht dat regels geeft over de wijze waarop bevoegdheden door de overheid vooral in de richting van de burgers kunnen en mogen worden aangewend, oftewel het geheel van rechtsregels betreffende de overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven.
 
In het dagelijkse werk van gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars speelt het bestuursrecht een grote rol. Het omgevingsrecht bevat veel regels over ruimtelijke ordening en milieu. Bij het ontwikkelen van woningen of bedrijven speelt het bestuursrecht daarom een belangrijke rol. Het bestuursrecht kent ook regels over openbare orde en veiligheid, handhaving, planschade en subsidies.
 
Onze specialisten bestuursrecht adviseren overheden (gemeenten), woningcorporaties en private (vastgoed) partijen. Zie hiervoor ook enkele openbare referenties op onze website. Uiteraard zijn meer referenties te verkrijgen op aanvraag.