Expertise

Overnames / M&A

Fusies en overnames zijn doorgaans gecompliceerde trajecten. Met een dergelijk traject is niet alleen geld gemoeid, maar het vergt ook bijzonder veel inspanningen van alle betrokkenen. 
Een juiste begeleiding van de transactie is essentieel en vereist uiteraard specifieke ervaring en kennis.
Het succes van de deal (koop/verkoop) is afhankelijk van diverse factoren, waarbij het belangrijk is om tijdig professioneel advies in te winnen en u en de onderneming te laten begeleiden:

• voor het traject:
  • het tot stand laten komen van een IM (Informatie Memorandum)
  • het tot stand laten komen van een LOI (Letter of Intent)/HoA (Heads of Agreement)
  • het tot stand laten komen van een NDA (non-disclosure agreement)
• tijdens het traject:
  • het uitvoeren/begeleiden van een due diligence onderzoek
  • het uitonderhandelen van de voorwaarden voor koop/verkoop (o.m. garanties/vrijwaringen/earn out/non-concurrentie/relatiebeding etc.)
  • het opstellen van de SPA (koopovereenkomst)
 
• na het traject:
  • er op toe zien dat bepalingen worden nageleefd
  • opstellen aanvullende overeenkomsten voortvloeiende uit de deal
 
Voor vragen of advies over onze dienstverlening neem contact op met: