Expertise

Procesrecht

Procesrecht is in te delen in strafprocesrecht, burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Ons kantoor is met name gespecialiseerd in het civiel procesrecht. Het civiel procesrecht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt. Bijvoorbeeld: het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het (intellectuele) eigendomsrecht en het rechtspersonenrecht.