Arbeidsrecht


Werknemers zijn uw allerbelangrijkste asset binnen de organisatie. Desalniettemin zorgen werknemers ook voor veel uitdagingen: Hoe presteren ze optimaal? Waar hebben ze wel of juist geen recht op qua verlof, scholing, onkosten? Met welke contractsvorm is uw organisatie het beste beschermd? Dit zijn zaken waar uw HR-professionals dagelijks mee te maken hebben. Snijders Advocaten kan u of uw HR-professionals daarbij assisteren. Bij Snijders Advocaten heeft u altijd een vast contactpersoon en sparringpartner die op de hoogte is van de ins en outs van uw organisatie.

Ook bij arbeidsongeschiktheid, reorganisatie of individueel ontslag, kortom procedures die vele juridische implicaties en valkuilen behelzen, is een arbeidsrechtspecialist onmisbaar. Het is dan fijn om zo’n procedure te kunnen benaderen met uw vaste contactpersoon bij Snijders Advocaten. Deze kan snel met u schakelen en kent uw bedrijf en de achtergrond van het probleem.
Met Snijders Advocaten staat uw HR-afdeling er niet alleen voor. Bovendien, als u een arbeidsrechtabonnement bij ons afsluit bent u altijd verzekerd van direct eerstelijns advies tegen een uiterst vriendelijke prijs.

Ingrijpende wetswijzigingen arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is constant aan verandering onderhevig. Recent zijn met name de regels met betrekking tot het ontslagrecht en tijdelijke contracten ingrijpend gewijzigd. Dergelijke veranderingen vergen een grote mate van aanpassingsvermogen van uw HR-afdeling en het is vaak lastig om het overzicht te behouden in de stortvloed aan informatie en nieuwe jurisprudentie die over uw HR-adviseurs heen komt. Snijders Advocaten scheidt voor u graag de hoofd- van de bijzaken en houdt voor u bij wat specifiek voor uw organisatie van belang is. Op die manier draagt Snijders Advocaten een steentje bij aan het soepeler functioneren van uw HR-afdeling.