Maatschappelijk

Beursvloer 's-Hertogenbosch

Beursvloer 's-Hertogenbosch

De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Matches
Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar. De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Maatschappelijke Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Voorbeelden
Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training Bedrijfshulpverlening. Medewerkers van de afdeling Personeel en Organisatie van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens het zomerfeest van deze bank.

Bewezen effectief
De Maatschappelijk Beursvloer is bewezen effectief! De methodiek is sinds eind 2011 opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Hierin zijn methoden uit de sociale sector opgenomen die bewezen effectief en toepasbaar door anderen zijn.