Nieuws

Afschaffing VAR ZZP-ers

02 februari 2016

Dinsdag heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Per 1 mei 2016 komt de VAR-verklaring daardoor te vervallen.

Wat houdt het in
Wanneer een ZZP’er werkzaam is op basis van een VAR-verklaring, is de opdrachtgever gevrijwaard voor de heffing van de loonbelasting en de sociale premies. Door invoering van de nieuwe wet wordt voortaan aan de hand van de overeenkomst van opdracht bepaald of een opdrachtgever loonbelasting moet betalen en sociale premies moet afdragen.
Doelen van de wet zijn het verbeteren van de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de handhaving door de Belastingdienst. Vooral opdrachtgevers moeten hierdoor maatregelen gaan treffen om een naheffing van loonbelasting en sociale premies te voorkomen.

Gevolgen voor de praktijk
Per 1 mei 2016 is het van belang te gaan werken met een overeenkomst van opdracht welke voldoet aan de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt. Hiertoe heeft de Belastingdienst  modelovereenkomsten op haar website geplaatst. Daarnaast is het mogelijk om een (standaard) overeenkomst van opdracht aan de Belastingdienst voor te leggen ter goedkeuring. De Belastingdienst beoordeelt dan of de overeenkomst moet worden aangemerkt als overeenkomst van opdracht of als arbeidsovereenkomst. Het idee is dat als er wordt gecontracteerd op basis van een door de Belastingdienst opgesteld of goedgekeurd model, de overeenkomst – naar alle waarschijnlijkheid – niet als dienstbetrekking zal worden aangemerkt.

Implementatietermijn
Van 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn. De Belastingdienst houdt in deze periode wel toezicht op de naleving van de wet maar zal nog niet gaan handhaven. Deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruiken om hun overeenkomst en werkwijze aan te passen aan de eisen van de Belastingdienst.

Advies
Het is dus verstandig om na te gaan of uw overeenkomst van opdracht voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Het is echter niet verplicht een modelovereenkomst van de Belastingdienst te gebruiken of uw overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Indien u ervoor kiest om uw overeenkomst niet aan de Belastingdienst voor te leggen, dient u zelf te bepalen of u verplicht bent loonbelasting te betalen en sociale premies af te dragen.
Daarnaast is het van belang dat er ook op juiste manier uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Is dit niet het geval, kan de overeenkomst alsnog als dienstverband worden aangemerkt met als gevolg naheffing van loonbelasting en sociale premies.
Wij helpen u graag bij het beoordelen van uw huidige overeenkomst van opdracht of bij het aanpassen en/of opstellen van nieuwe overeenkomsten van opdracht. Bij vragen kunt u contact opnemen met info@snijders-advocaten.nl of via 073 7200 200.
 

Afschaffing VAR ZZP-ers

Nieuws - Archief