Nieuws

HR tip #3 Houd rekening met de arbeidsrechtelijke wijzigingen van 2017

17 februari 2017

Per 1 januari 2017 hebben er weer veranderingen plaatsgevonden op arbeidsrechtelijk vlak. Ook staan er wijzigingen voor de deur.
Ben jij daarvan al op de hoogte?

  • De wijzigingen van de Arbowet
  • De inwerkingtreding van de Wet tegemoetkoming loondomein
  • De verhoging van de transitievergoeding
  • De verhoging van de AOW-leeftijd
  • De stijging van het minimumloon
  • De aangescherpte voorwaarden rondom verrekeningen minimumloon
  • De wijziging van de WGA-flex en WGA-vast premies
  • De uitgestelde handhaving van de Wet DBA
Recent schreven wij hierover een nieuwsbericht.
 
Wellicht zijn hierover nog vragen. Indien dat zo is, neem dan contact op met ons (073-7200200).
 
Wij helpen graag!
Groet,


Team-HR

HR tip #3 Houd rekening met  de arbeidsrechtelijke wijzigingen van 2017

Nieuws - Archief