Nieuws

HR tip #5 Beëindigingsovereenkomst; is de werknemer binnen de bedenktermijn gebleven?

30 maart 2017

Check of de werknemer die de beëindigingsovereenkomst herroept, binnen de bedenktermijn is gebleven!

Uit de wet volgt dat een overeenkomst waarmee het dienstverband wordt beëindigd, schriftelijk moet worden aangegaan.

Wettelijke bedenktermijn
Werknemers waarmee een overeenkomst wordt gesloten tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, hebben sinds 1 juli 2015 het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring te ontbinden.

Wanneer begint de bedenktermijn te lopen?  In de wet staat enkel dat deze begint te lopen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Maar dat blijkt voer voor discussie. Zoals ook de zaak die recent bij Rechtbank Zeeland-West Brabant speelde, laat zien.

Wat speelde er?  In die zaak had de gemachtigde van de werknemer op 28 november 2016 aan de gemachtigde van de werkgever laten weten dat de werkneemster akkoord ging met de toegestuurde concept beëindigingsovereenkomst. Maar tot een ondertekening kwam het niet. Op 13 december 2016 liet de nieuwe gemachtigde van werknemer weten dat de werknemer niet instemde met de overeenkomst. De werkgever stelde zich op het standpunt dat de bedenktermijn al was verstreken, omdat die namelijk was gaan lopen vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming (28 november 2016). De werknemer stelde daarentegen dat er geen vaststellingsovereenkomst tot stand was gekomen omdat zij die nooit had getekend.

Bedenktermijn loopt vanaf het moment van schriftelijke overeenstemming  De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk en oordeelde dat het moment waarop schriftelijke overeenstemming wordt bereikt over de beëindigingsregeling, bepalend is voor de start van de bedenktermijn. De bedenktermijn ging in dit geval dus lopen toen de gemachtigde van de werkneemster op 28 november 2016 per e-mail liet weten dat de werknemer akkoord was met de vaststellingsovereenkomst. Dat er geen getekende overeenkomst was, deed daar niets aan af volgens de rechter. Let op Krijgt u te maken met een werknemer die de beëindigingsovereenkomst ontbindt, controleer dan altijd wanneer overeenstemming is bereikt over het einde van het dienstverband, en ga na of de werknemer binnen de bedenktermijn is gebleven. Tip  Om discussie te voorkomen is het verstandig vast te leggen wanneer de bedenktermijn begint te lopen.

Mochten hierover of over andere onderwerpen vragen zijn. Bel ons gerust, wij helpen graag!


Met vriendelijke groet,

Nathalie Stoffelsen en Lydia van den Heuvel

HR tip #5 Beëindigingsovereenkomst; is de werknemer binnen de bedenktermijn gebleven?

Nieuws - Archief