Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans: de ketenregeling

25 juni 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat brengt onder meer met zich mee dat de ketenregeling wijzigt. In dit artikel wordt aangegeven wat die wijziging inhoudt en hoe daar nu al rekening mee kan worden gehouden.

De wijziging
Op grond van de ketenregeling kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (automatisch) overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is op dit moment zo als met de reeks van arbeidsovereenkomsten een totale duur van 24 maanden wordt overschreden en/of een vierde arbeidsovereenkomst in de reeks wordt gesloten. Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de duur van 24 maanden, in 36 maanden. Er kunnen dus gedurende een langere periode arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten.

Daarbij geldt dat net als nu geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat als tussen twee arbeidsovereenkomsten in de reeks een periode is gelegen van minstens zes maanden. Wanneer de tussenliggende periode korter is dan zes maanden loopt de reeks door. De periode die is gelegen tussen de arbeidsovereenkomsten wordt dan zelfs meegenomen in de vaststelling van de totale duur van de periode van 24 maanden.

Van een reeks van arbeidsovereenkomsten is sprake als de opvolgende arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan tussen een werknemer en in juridische zin dezelfde werkgever of een werknemer en in juridische zin verschillende werkgevers. Dat laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als de werknemer voorafgaand aan zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever daar werkzaam is geweest via een uitzendbureau. Als de arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan tussen werkgevers die in juridische zin dezelfde zijn, is niet van belang welke omvang de arbeidsovereenkomsten hadden en voor welke werkzaamheden de arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan. Deze kunnen dus zijn aangegaan voor volledig andere functies.

Tip
De wijziging geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die aflopen op of na 1 januari 2020. Het maakt niet uit wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Werkgevers kunnen dus nu al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan waarmee de periode van 24 maanden wordt overschreden. Die arbeidsovereenkomst moet dan wel op of na 1 januari 2020 aflopen.

Bijvoorbeeld: Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst gehad van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 (twaalf maanden). Die arbeidsovereenkomst is verlengd tot 1 september 2019 (acht maanden). Vanwege de wijziging kan de werkgever met deze werknemer nog een derde arbeidsovereenkomst aangaan tot 1 januari 2021 (zestien maanden).

Maar let op!
Als voor 1 januari 2020 met een reeks van arbeidsovereenkomsten een totale duur van 24 maanden wordt overschreden en/of een vierde arbeidsovereenkomst in de reeks wordt gesloten ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is ook zo als alsnog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten die afloopt op of na 1 januari 2020 en waarmee niet een totale duur van 36 maanden wordt overschreden.

Bijvoorbeeld: Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst gehad van 1 september 2017 tot 1 januari 2019 (zestien maanden). Die arbeidsovereenkomst is verlengd tot 1 september 2019 (acht maanden).  De werkgever kan niet nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan.
 
Voor meer informatie over bovenstaande kunt u uiteraard contact met mij opnemen via lvdheuvel@snijders-advocaten.nl of op 073-7200200.

Lydia van den Heuvel
Team Arbeidsrecht

Disclaimer - Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

 

De Wet arbeidsmarkt in balans: de ketenregeling

Nieuws - Archief