Nieuws

De rol van een recruiter bij een ontslag

08 oktober 2018

Met regelmaat wordt voor de werving en selectie van een nieuwe werknemer een recruitmentbureau ingeschakeld. Aan de hand van een functieprofiel gaat het recruitmentbureau dan op zoek naar een geschikte kandidaat. Dat een goed doordacht plan van essentieel belang is, blijkt wel uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 24 augustus 2018. Een mismatch tussen werkgever en werknemer kwam de werkgever in deze zaak duur te staan. Werkgever moest aan werknemer een billijke vergoeding betalen van € 102.600,00 na een dienstverband van 11 maanden! In dit artikel bespreken wij de uitspraak en staan we stil bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Casus
Allereerst een toelichting op de casus. In deze zaak ging het om uitzendorganisatie die vanwege groei en overnames op zoek was naar een ‘Chief Financial Officer’. Voor de werving en selectie werd een recruitmentbureau ingeschakeld. In de propositie was opgenomen dat de uitzendorganisatie op zoek was naar iemand die zorgde voor continuïteit binnen de onderneming en die een belangrijke rol kon spelen in de winstgevende groeistrategie in een turbulente en dynamische markt. Het recruitmentbureau ging aan de slag en vond uiteindelijk een geschikte kandidaat.
Echter, vrij snel na de indiensttreding werd duidelijk dat er geen ‘match’ was tussen werknemer en de rest van het bestuur. Er ontstond een verschil van inzicht over de invulling van de functie. Zelfs het recruitmentbureau bemoeide zich ermee en legde een verklaring af. Het recruitmentbureau concludeerde dat het cultuurverschil zich in deze situatie had gewroken en dat er in de huidige setting sprake was van een minder goede match.

Uitspraak rechter
De stroeve samenwerking tussen werkgever en werknemer resulteerde uiteindelijk in een ontbindingsverzoek bij de rechtbank. De rechter ging echter niet mee in de verzochte ontbinding. Volgens de rechter komen eventuele fouten bij de werving door het recruitmentbureau voor rekening van de werkgever. Immers, werkgever heeft het recruitmentbureau gevraagd om een nieuwe kandidaat te werven en de propositie is in overleg tussen werkgever en het recruitmentbureau tot stand gekomen. Een van die propositie afwijkende werkelijke verhouding kan dan niet in de schoenen van de werknemer worden geschoven.
Bovendien oordeelde de rechter dat het handelen van de werkgever getuigt van slecht werkgeverschap en dat is naar het oordeel van de rechter te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Immers, de werkgever heeft ervoor gezorgd dat een terugkeer van werknemer binnen de organisatie feitelijk onmogelijk is en heeft de verhouding met de werknemer doelbewust verstoord. Kortom, de rechter komt tot het oordeel dat werkgever aan werknemer een billijke vergoeding moet betalen van € 102.600,00.

Conclusie
De les uit deze uitspraak is dat een goede selectie aan de poort een belangrijke stap is in de werving en selectie van een nieuwe kandidaat. Ook de rol van een recruiter mag hierbij niet worden onderschat. Immers, een mismatch tussen werkgever en werknemer is een omstandigheid die voor rekening van werkgever komt. Het inschakelen van een recruitmentbureau neemt deze risico’s voor een werkgever niet weg. Is er sprake van een mismatch en wilt u weten wat de opties zijn om afscheid van elkaar te nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Team Arbeidsrecht
Hilde, Maud, Lydia en Nina
 

De rol van een recruiter bij een ontslag

Nieuws - Archief