Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans: de transitievergoeding

25 juni 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat brengt onder meer met zich mee dat voorwaarden voor het recht van een werknemer op de transitievergoeding wijzigen. In dit artikel wordt aangegeven wat die wijziging inhoudt en hoe daar nu al rekening mee kan worden gehouden.

De wijziging
De werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 altijd recht op de transitievergoeding als zijn dienstverband eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever. Het maakt daarvoor niet uit hoe lang het dienstverband heeft geduurd. De voorwaarde dat de werknemer pas recht heeft op de transitievergoeding als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, vervalt dus.

Tip
De wijziging geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die aflopen na 1 januari 2020. Het maakt niet uit wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Als de werkgever betaling van de transitievergoeding wil voorkomen, doet hij er dus goed aan om nu al rekening te houden met de wijziging en ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen vóór 1 januari 2020.

Al te laat?
Is met de werknemer al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan die eindigt op of na 1 januari 2020? Gelukkig is de transitievergoeding niet hoog. Als de werknemer één jaar in dienst is geweest moet een transitievergoeding worden betaald van één derde maandsalaris. Is de werknemer twee jaar in dienst geweest, dan is de transitievergoeding twee derde maandsalaris.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u uiteraard contact met mij opnemen via lvdheuvel@snijders-advocaten.nl of op 073-7200200.

Lydia van den Heuvel
Team Arbeidsrecht

Disclaimer - Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.
 

De Wet arbeidsmarkt in balans: de transitievergoeding

Nieuws - Archief