Nieuws

Enercon voldoet niet aan schadebeperkingsplicht, meerkosten niet verhaalbaar

17 januari 2018

Enercon voldoet niet aan schadebeperkingsplicht, meerkosten niet verhaalbaar

Dit eindvonnis is een vervolg op het tussenvonnis van 26 april 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:3438).

Enercon vordert van Rederij de Jong en TVM de kosten van de herstelwerkzaamheden aan een damwand voor de windturbines aan het Rotterdam Hartelkanaal. De vraag is of Enercon ter beperking van de schade had moeten kiezen voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden door een derde partij voor een bedrag van € 59.000,-, of dat zij de werkzaamheden mocht laten uitvoeren door De Koning voor een (veel hogere) prijs van €136.000,-. Enercon heeft er in redelijkheid voor kunnen kiezen om de herstelwerkzaamheden aan de damwand door De Koning te laten uitvoeren indien vast komt te staan dat, zoals Enercon stelt, een door De Koning aan Enercon afgegeven garantie ten aanzien van de damwand komt te vervallen dan wel niet wordt verlengd op het moment dat Enercon de werkzaamheden door een ander dan De Koning laat uitvoeren.

Enercon is bij tussenvonnis in de gelegenheid gesteld om de bedoelde overeenkomst (met daarin de gestelde garantie) tussen haar en De Koning te overleggen.

Vervolgens heeft Enercon de overeenkomst tussen haar en De Koning van 12 maart 2013 in het geding gebracht en ter onderbouwing van haar stelling verwezen naar artikel 11 van de General Conditions of Contract die deel uitmaken van de overeenkomst.

Echter uit artikel 11, dat ziet op aansprakelijkheid van De Koning voor gebreken, kan niet worden afgeleid dat een door De Koning aan Enercon afgegeven garantie ten aanzien van de damwand komt te vervallen dan wel niet wordt verlengd op het moment dat Enercon de werkzaamheden aan de damwand door een ander dan De Koning laat uitvoeren.

De stelling van Enercon komt dan ook niet vast te staan, hetgeen betekent dat Enercon ter beperking van de schade had moeten kiezen voor uitvoering van de werkzaamheden door een derde partij voor een bedrag van € 59.000,00, nu deze prijs aanmerkelijk gunstiger was dan de prijs van € 136.000,00 van De Koning, althans dat zij, nu zij een andere keuze heeft gemaakt, de meerkosten daarvan niet kan verhalen.

A. Fuijkschot

Enercon voldoet niet aan schadebeperkingsplicht, meerkosten niet verhaalbaar

Nieuws - Archief