Nieuws

HR tip #10 Disfunctionerende werknemer

21 september 2017

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Een werkgever die een werknemer wil ontslaan vanwege disfunctioneren, zal een stevig ontslagdossier moeten hebben. Over het algemeen zijn rechters kritisch bij een ontslagverzoek vanwege disfunctioneren. In de praktijk blijkt nogal eens dat het personeelsdossier onvolledig is en dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan om de werknemer het (dis)functioneren te laten verbeteren.

Met de volgende tips bent u als werkgever beter voorbereid op een disfunctionerende werknemer:

Tip 1 Verstrek een duidelijke functie omschrijving
Of een werknemer tekortschiet in de uitoefening van zijn werkzaamheden wordt onder andere bepaald door wat in de functieomschrijving van de functie is opgenomen. Het is belangrijk om een duidelijke en eenduidige functieomschrijving op te stellen. Hierdoor weet de werknemer wat er van hem wordt verwacht. Daarnaast kunt u de werknemer concreet aanspreken op zijn werkzaamheden.

Een functie omschrijving kan aan verandering onderhevig zijn. Indien de feitelijke werkzaamheden niet meer overeen komen met de functieomschrijving, is het verstandig om deze aan te passen.

Tip 2 Leg alle afspraken en gesprekken vast
Het is belangrijk om een personeelsdossier van de werknemer bij te houden. In het personeelsdossier worden alle gespreksverslagen, beoordelingen en andere afspraken met de werknemer opgenomen. Een bevestiging per email kan ook al voldoende zijn. Let op: in een personeelsdossier mogen sommige dingen wel en sommige dingen niet worden opgenomen. In ons artikel van 20 juni 2017 leest u meer over het personeelsdossier van de werknemer.

Tip 3 Formuleer verbeterpunten en maak afspraken met een realistisch tijdbestek
Indien een werknemer niet goed functioneert in de uitoefening van zijn werkzaamheden, is het belangrijk om de werknemer een verbetertraject aan te bieden. De werknemer moet namelijk een eerlijke kans krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Stel samen met de werknemer concrete verbeterpunten op en leg deze vast in een verbeterplan. Koppel aan het verbetertraject een tijdsbestek, zodat de werknemer voldoende tijd krijgt om het verbeterpunt te verbeteren.

Tip 4 Bied de werknemer voldoende begeleiding 
U zult de werknemer voldoende begeleiding moeten bieden in het verbetertraject. Bied bijvoorbeeld een coaching traject aan of scholing.

Tip 5 Evalueer voortgang regelmatig
Het is belangrijk om regelmatig evaluatiegesprekken te houden met de werknemer over het verbetertraject. Maak hierover duidelijke afspraken met de werknemer en leg deze ook vast in het verbeterplan.
 
Tip 6 Onderzoek herplaatsing mogelijkheden
Indien er geen sprake is van een verbetering, onderzoek dan wat de mogelijkheden zijn om de werknemer te herplaatsen binnen de onderneming in een andere passende functie. Het gaat erom dat de werkgever onderzoekt of de werknemer herplaatst kan worden, al dan niet met behulp van scholing.

Tot slot
Als laatste tip geven wij u mee dat het van belang is om tijdig een arbeidsrechtspecialist in te schakelen. Wilt u bijvoorbeeld weten wat u kunt opnemen in het personeelsdossier van de werknemer? Weet u niet hoe u het gesprek met de werknemer kan aangaan om het (dis)functioneren te bespreken? Neem dan met ons contact op zodat wij u vrijblijvend kunnen adviseren.

Niet aanwezig kunnen zijn bij onze ontbijtsessie maar toch meer willen weten over dit onderwerp? Op aanvraag sturen wij u graag de sheets van de ontbijtsessie toe. Wij organiseren deze bijeenkomsten ook inhouse. Neem gerust contact met ons op. 

HR tip #10 Disfunctionerende werknemer

Nieuws - Archief