Nieuws

Deurwaarderskantoor Groot & Evers laat factuur hovenier ten onrechte onbetaald

11 april 2017

Eiser heeft een hoveniersbedrijf. Gedaagde, Groot & Evers, is een gerechtsdeurwaarders- en incassobureau. Ter verfraaiing van haar nieuwe kantoorpand laat Groot & Evers diverse plantenbakken vervaardigen en leveren. Groot & Evers geeft aan eiser opdracht om de hoeken van deze plantenbakken te voorzien van stalen / metalen opbouwen (‘frames’). Voor zijn werkzaamheden factureert eiser Groot & Evers een bedrag van ruim € 12.700 (incl. BTW). Kort na plaatsing van aarde en planten in de plantenbakken is een scheuring / wijking opgetreden op enkele hoeken van de bakken. Bij brief van 8 juni 2016 deelt Groot & Evers kort en goed aan eiser mede dat de plantenbakken noch ter plekke noch in de werkplaats van de interieurmaker hersteld kunnen worden en dat de enige optie is dat de bakken opnieuw worden gemaakt en dat de constructie opnieuw wordt geplaatst. De kosten hiervan belopen ruim € 9.500,0 excl. BTW voor welk bedrag Groot & Evers de hovenier aansprakelijk stelt. Gelet hierop gaat Groot & Evers ook niet over tot betaling van de openstaande factuur. Eiser vordert in conventie betaling van zijn factuur en Groot & Evers vordert in reconventie eiser te veroordelen tot betaling van voornoemde schade.

De kantonrechter overweegt dat eiser zich beroept op nakoming door Groot & Evers van haar betalingsverplichting terzake van overeengekomen en verrichte werkzaamheden. Groot & Evers voert o.a. het verweer dat de werkzaamheden niet adequaat en snel genoeg zijn uitgevoerd en evenmin op de juiste wijze. De kantonrechter begrijpt dit verweer als een beroep op wanprestatie aan de zijde van eiser ex artikel 6:74 BW. Indien de door Groot & Evers gestelde wanprestatie aan de zijde van eiser zou komen vast te staan, ontslaat dit Groot & Evers evenwel op zich niet van haar eigen nakomingsverbintenis uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. Het enkele beroep op wanprestatie doet dus niet af aan de betalingsverplichting van Groot & Evers, zodat haar verweer faalt. De vordering van eiser in conventie wordt toegewezen. In reconventie voert eiser tegen de schadevordering van Groot & Evers aan dat hij geen ingebrekestelling heeft ontvangen en dat er dus geen sprake is van verzuim en hij dan ook niet schadeplichtig is. Dit verweer slaagt. De kantonrechter overweegt dat Groot & Evers inderdaad geen ingebrekestelling aan eiser heeft gestuurd en dat zij niet had mogen volstaan met het sturen van (alleen) een aansprakelijkstelling. Ook meent de kantonrechter dat partijen geen fatale termijn zijn overeengekomen. Nakoming was evenmin blijvend onmogelijk. Vanwege het ontbreken van verzuim aan de zijde van eiser, wordt de vordering van Groot & Evers in reconventie afgewezen.


Arno Fuijkschot
Snijders Advocaten

Bron: SmartNewz sinds: 10 april 2017
Rechtbank Amsterdam, 10 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1894
 

Deurwaarderskantoor Groot & Evers laat factuur hovenier ten onrechte onbetaald

Nieuws - Archief