Nieuws

Let op: Klokkenluidersregeling verplicht!

21 juli 2016

Let op: Klokkenluidersregeling verplicht!
Op 1 juli jl. is de Wet Huis voor Klokkenluiders (de “Wet HvK”) in werking getreden. Deze wet bedoelt werknemers beter te beschermen wanneer zij misstanden in organisaties melden. Zo verbiedt de Wet HvK werkgevers om klokkenluiders te benadelen. De wet introduceert een ‘Huis voor Klokkenluiders’, een onafhankelijke organisatie, waar werknemers bij misstanden vertrouwelijk advies kunnen inwinnen en die ook onderzoek kan doen naar de wijze waarop werknemers bij het klokkenluiden zijn behandeld.
 
Werkgevers waar 50 of meer personen werken, zijn op grond van de Wet HvK verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. Let op: Tot de bij de werkgever werkzame personen behoren alle personen die vanwege hun werk met de onderneming van de werkgever in contact komen. Dat zijn naast de werknemers dus ook de uitzendwerknemers, zzp‘ers, opdrachtnemers, samenwerkingspartners, accountant, advocaat etc.
 
In die klokkenluidersregeling moet o.a. staan hoe er intern met een melding van een misstand wordt omgegaan, wanneer sprake is van ‘een misstand’ en bij wie een melding kan worden gedaan.
Het belangrijkste voordeel van een klokkenluidersregeling is dat in geval van misstanden snel(ler) kan worden gehandeld waardoor schade mogelijk kan worden voorkomen of beperkt. Ook kunnen met een klokkenluidersregeling externe meldingen bij bijvoorbeeld een inspectie, toezichthouder of de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders -met mogelijke negatieve publicatie als gevolg- worden voorkomen. Een klokkenluidersregeling biedt voor de werkgever dus ook voordelen.

Wij helpen u graag bij het opstellen en invoeren van een nieuwe klokkenluidersregeling of met het aanpassen van de huidige klokkenluidersregeling.
 
Nem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.
 
Met vriendelijke groet,

Nathalie Stoffelsen en Lydia van den Heuvel
 

Let op: Klokkenluidersregeling verplicht!

Nieuws - Archief