Nieuws

Meldplicht datalekken

21 oktober 2016

Is er een laptop gestolen van uw bedrijf of is een medewerker een USB-stick verloren? Let op! Vanaf 1 januari 2016 geldt in dat geval de meldplicht datalekken. Indien u het datalek niet meldt, dan riskeert u een maximale boete van € 820.000,-.
 
De meldplicht is in het leven geroepen om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te bewerkstelligen.
 
Als gevolg van deze meldplicht dienen bedrijven, in het geval van een datalek, direct een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er sprake is van een ernstig datalek. Hier is sprake van als het datalek tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens leidt, of hier een aanzienlijke kans toe bestaat.
 
Indien het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de direct betrokkenen waar de gelekte data op van toepassing is, dan dient tevens aan hen rechtstreeks mededeling gedaan te worden van het datalek.
 
Het datalek dient binnen 72 uur door de verantwoordelijke gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding dient te worden gedaan via het webformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens waarbij u een 28-tal vragen dient te beantwoorden omtrent het datalek. Dit webformulier vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Voorkom dus datalekken binnen uw organisatie en neem de benodigde voorzorgsmaatregelen. Informeer uw medewerkers omtrent de risico’s van verlies of diefstal van data en maak hierover duidelijke afspraken met uw medewerkers. Zodat duidelijk is hoe met data(-dragers) omgegaan dient te worden en wat uw medewerkers dienen te doen als zij onverhoopt data lekken. U kunt dit uiteraard ook in uw personeelshandboek opnemen.
 
Heeft u vragen of wilt u eens vrijblijvend hierover praten, wij helpen u graag!
 

info@snijders-advocaten.nl
 

Meldplicht datalekken

Nieuws - Archief