Nieuws

HR tip #12 Neem altijd een proeftijd op in de arbeidsovereenkomst en houd de laatste ontwikkelingen in de gaten!

30 oktober 2017

Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment met directe ingang opzeggen. Daarvoor hoeven zij geen goede reden te hebben. Het opnemen van een proeftijd kan voor werkgevers dus erg interessant zijn.
 
Tip 1: Neem altijd een proeftijd op de arbeidsovereenkomst!
 
Maar let op:

a. De wet stelt eisen aan de proeftijd en grenzen aan de duur van de maximale proeftijd. Op dit moment is de maximale proeftijd:

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden
  • Arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of meer: 2 maanden
  • Arbeidsovereenkomst voor méér dan 6 maanden en minder dan 2 jaar: 1 maand
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld voor de duur van een project): 1 maand
b. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is het niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. In dat verband schreven wij eerder dit artikel
 
c. Indien een CAO van toepassing is, kan een andere proeftijd gelden. Check dus altijd de cao.

Tot slot attenderen wij je erop dat er waarschijnlijk een interessante verandering aankomt voor wat betreft de duur van de maximale proeftijd. Uit het regeerakkoord (waarover wij je recent al berichtte) volgt namelijk dat het waarschijnlijk mogelijk wordt om een proeftijd overeen te komen van maximaal 5 maanden als direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden en een proeftijd van 3 maanden als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar of meer.

Tip 2: Let op de ontwikkelingen ten aanzien van de proeftijd. Wij houden je natuurlijk ook op de hoogte. 

Mochten er vragen zijn neem gerust met ons contact op!

Hilde Meuwese
Team HR

HR tip #12 Neem altijd een proeftijd op in de arbeidsovereenkomst en houd de laatste ontwikkelingen in de gaten!

Nieuws - Archief