Nieuws

NEWS: Eerste Kamer akkoord met invoering extra geboorteverlof

23 november 2018

Het Wetsvoorstel Invoering Extra Geboorteverlof (‘WIEG’) is op 13 november 2018 door de Eerste Kamer aangenomen.
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg ter uitvoering van het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ opgenomen voornemen om het kraamverlof voor partners te verlengen.
Nu hebben partners, mits er niets anders is geregeld in een cao, recht op twee dagen betaald kraamverlof nadat hun kind is geboren.

Met ingang van 1 januari 2019 hebben partners de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof: de dag(en) van de bevalling met volledige loondoorbetaling;
  • Geboorteverlof: eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling. Als een werknemer dus vijf dagen 6 uur per dag werkt, heeft de werknemer recht op 30 uur geboorteverlof.  Het geboorteverlof kan binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.
  • Adoptie- en pleegverlof: een periode van zes weken, op te nemen vanaf vier weken voor de eerste dag van feitelijke opneming ter adoptie tot 22 weken. Dit verlof is zonder behoud van loon maar er kan wel aanspraak gemaakt worden op uitkering van 100 % van het dagloon.
  • Ouderschapsverlof: 26 weken, welke kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind. In principe is dit verlof onbetaald maar in de cao kan worden opgenomen dat toch (gedeeltelijk) het loon wordt doorbetaald.
Met ingang van 1 juli 2020 hebben partners de volgende verlofrechten:
  • Aanvullende verlof: vijf maal de wekelijkse arbeidsduur - op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof kan slechts worden opgenomen indien het geboorteverlof van eenmaal de wekelijks arbeidsduur is opgenomen. Gedurende het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het dagloon. Overigens zal mogelijk het loon door de werkgever, al dan niet op basis van een cao-afspraak, nog geheel of gedeeltelijk kunnen worden aangevuld.
Einde arbeidsovereenkomst
Indien een arbeidsovereenkomst is beëindigd voordat het (aanvullend) geboorteverlof volledig is genoten, blijft het (resterende) verlof en het eventuele recht op uitkering beschikbaar tot het einde van de eerdergenoemde termijnen waarbinnen het opgenomen dient te worden. Een werknemer kan - indien binnen deze termijn een nieuwe baan is gevonden – het (resterende deel van) verlof alsnog opnemen en een uitkering aanvragen. De werknemer kan aan de werkgever bij wie zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd een opgave vragen van het (nog resterende aanvullende) geboorteverlof.
Kortom, de verlofmogelijkheden worden fors verruimd.

Meer weten over dit onderwerp?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.
 

NEWS: Eerste Kamer akkoord met invoering extra geboorteverlof

Nieuws - Archief