Nieuws

Onnodige incassoprocedure: hoofdsom toewijsbaar, incassokosten niet. Direct Pay (eiser) veroordeeld in proceskosten

15 januari 2018

In deze procedure, Rechtbank Midden-Nederland, 20 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6335 , vordert Direct Pay een bedrag van ruim € 640,00 in hoofdsom voor de levering van energie aan een consument in de periode van 8 september 2015 tot en met 18 februari 2016. Tevens wordt aanspraak gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Direct Pay heeft de vorderingen overgenomen van E.On Benelux Levering B.V..

Gedaagde voert aan dat zij geen overeenkomst met E.On heeft gesloten en in de betreffende periode klant was bij Eneco. Dit verweer slaagt. De door Direct Pay gestelde overeenkomst blijkt uit niets. Direct Pay heeft op geen enkele manier onderbouwd en bewezen dat E.On een overeenkomst met gedaagde heeft gesloten.

Subsidiair baseer Direct Pay haar vordering op onverschuldigde betaling. De vordering slaagt op deze grondslag. Na kennisneming van de conclusie van repliek is bij gedaagde namelijk het inzicht gekomen dat de vordering op zich wel terecht is. Zij heeft de vordering in haar laatste processtuk erkend omdat haar uit nader onderzoek is gebleken dat Eneco toch niet tot energielevering was overgegaan en dat E.On dat gedaan heeft. Nu zij feitelijk wel energie van E.On heeft afgenomen, zo begrijpt de kantonrechter haar verweer, erkent zij het recht van E.On om daarvan betaling te verkrijgen. De vordering in hoofdsom wordt toegewezen.

De gevorderde veroordeling tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten wordt echter afgewezen omdat deze geen toegevoegde waarde hadden en derhalve niet voor schadevergoeding in aanmerking komen. Direct Pay had een procedure kunnen voorkomen door het buitengerechtelijke verweer van gedaagde serieus te nemen en met haar het gesprek aan te gaan. Om deze reden wordt Direct Pay bovendien in de proceskosten veroordeeld.


A Fuijkschot
Snijders Advocaten

 

Onnodige incassoprocedure: hoofdsom toewijsbaar, incassokosten niet. Direct Pay (eiser) veroordeeld in proceskosten

Nieuws - Archief