Nieuws

Ontslag op staande voet door gebruik van Nivea tester

01 maart 2018

Het ontslag op staande voet geldt in het arbeidsrecht als het ‘ultimum remedium’. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag een ontslag op staande voet aan een werknemer worden gegeven. Al eerder schreven wij in ons artikel van 15 mei 2017 over de voorwaarden waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen (wil je dit artikel nog eens lezen, klik dan hier). Uit dat artikel blijkt al dat ontslag op staande vaak in rechte geen stand houdt.
 
Toch kan een ogenschijnlijk licht vergrijp wel degelijk leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dat laat een recente uitspraak van de kantonrechter Rotterdam zien.
 
De uitspraak 
In deze zaak ging het om een werknemer die werkzaam was bij Kruidvat in de functie van ‘aankomend verkoopmedewerker’. In de toepasselijke cao was een bepaling opgenomen waaruit volgde dat een werknemer zich moest houden aan de regels en voorschriften die gelden bij de werkgever en dat een werknemer zich geen zaken van de werkgever buiten de geldende verkoopvoorwaarden mag toe-eigenen. De regels en voorschriften waaraan de betreffende werknemer zich bij Kruidvat moest houden waren verder uitgewerkt in de ‘Gedragsregels Kruidvat/Trekpleister/Prijsmepper’. Hierin was expliciet opgenomen dat gratis artikelen - die niet aan klanten worden meegegeven - in eigendom blijven van Kruidvat. Verder was bepaald dat het meenemen van gratis artikelen wordt gezien als diefstal en dit een dringende reden voor ontslag op staande voet kan opleveren. Deze regels waren bij de werknemers bekend.
 
Ondanks deze duidelijke regels werd een werknemer betrapt terwijl hij zich tijdens het werk achter de kassa stond in te smeren met een bodylotion. Via videobeelden werd achterhaald dat het ging om een tester van Nivea Care die elke klant van Kruidvat ontving bij besteding van € 10,00. Nog diezelfde middag is de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer vecht het ontslag op staande voet aan.
 
Oordeel rechter 
De kantonrechter komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Aan alle vereisten voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is voldaan. Door het gebruik van een Nivea tester heeft de werknemer in strijd gehandeld met de hem bekende regels en voorschriften van Kruidvat en dat levert een dringende reden op voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter hecht grote betekenis aan het feit dat de Kruidvat als detailhandel organisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door haar eigen personeel. Juist daarom mag Kruidvat veel waarde hechten aan strikte naleving van de regels en voorschriften. Het maakt daarbij niet uit dat het gaat om een artikel met geringe waarde.
 
De persoonlijke omstandigheden van de werknemer maken dit oordeel volgens de kantonrechter niet anders. De leeftijd van de werknemer (19 jaar) en het relatief korte dienstverband leggen weinig gewicht in de schaal.
 
Kortom, ook ogenschijnlijk zeer geringe vergrijpen kunnen een dringende reden opleveren voor een ontslag op staande voet. Of dat zo is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Je doet er als werkgever dan ook verstandig aan om je, voordat je overgaat tot het ontslag, goed te laten adviseren door een expert op dit gebied. Uiteraard helpen wij je graag verder. Je kunt vrijblijvend met een van onze HR specialisten contact opnemen.
 
Heb je over dit onderwerp nog vragen, horen wij het graag.
 
Groet,
 
Hilde, Maud, Lydia & Nina
Team HR

Ontslag op staande voet door gebruik van Nivea tester

Nieuws - Archief