Nieuws

Een dringende reden voor een ontslag op staande voet

15 mei 2017

Een dringende reden voor een ontslag op staande voet
Het ontslag op staande voet geldt voor de werkgever als een ultimum remedium waarbij het slechts in uitzonderlijke gevallen gegeven mag worden aan een werknemer. In dit artikel worden een aantal recente uitspraken over dit onderwerp besproken.

Wat is een dringende reden?
Even terug naar het begin. Voor het ontslag op staande voet is een dringende reden nodig waardoor de arbeidsovereenkomst per onmiddellijke ingang opgezegd kan worden. Het moet gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van de werkgever niet langer verwacht kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden moeten alle omstandigheden, dus ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, worden meegewogen. Daarnaast moet een ontslag op staande voet onverwijld, dat houdt in onmiddellijk nadat de reden voor het ontslag bekend is geworden, worden mede gedeeld aan de werknemer. Met name over de dringende reden voor een ontslag op staande voet is veel jurisprudentie.

Recente uitspraken
Seksuele intimidatie
Een kok, met een leidinggevende positie, werd op staande voet ontslagen vanwege meerdere meldingen van ongewenste (seksuele) intimidatie van verschillende medewerksters. De kok werd beschuldigd van ongewenste aanrakingen en seksuele opmerkingen. De werkgever kwam hierachter en ontslaat de kok op staande voet. De zaak komt bij de rechter. De kantonrechter gaf de werkgever gelijk. Volgens de kantonrechter was de losse werksfeer op de vloer geen rechtvaardiging voor de houding van de kok ten opzichte van de kwetsbare en ondergeschikte medewerksters. Het Hof volgde deze redenering van de kanonrechter echter niet. Volgens het Hof werd op de werkvloer lichamelijk contact als normaal gezien. In deze situatie was het niet terecht dat het ontslag op staande voet was gegeven.

Bedreiging met een keukenmes
In een andere zaak werd het bedreigen van een collega met een groot broodmes wel als een dringende reden voor ontslag op staande voet gezien. De werknemer was werkzaam als keukenhulp in een horecabedrijf. Tijdens een ruzie met een collega pakte de werknemer een mes en is hiermee dreigend tegenover een collega gaan staan. Het Hof vond de verklaring van de werknemer dat zij het mes vast hield in het kader van haar werkzaamheden niet geloofwaardig. Het Hof vond dat er sprake was van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. De overige persoonlijke omstandigheden, waaronder de duur van het dienstverband (13 jaar) en de gevolgen van het ontslag op staande voet maakte dat oordeel van het Hof niet anders. Het ontslag op staande voet was terecht gegeven.

Het nemen van een hap van een donut
In deze zaak nam een werknemer onder werktijd een hap van een donut waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Werknemer was werkzaam als verkoopmedewerkster in een supermarkt. In het huisreglement is opgenomen dat het niet is toegestaan om in de winkel, het magazijn of op de toiletten te drinken en/of te eten. Deze regel geldt ook als de artikelen niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen waardoor deze artikelen ongeschikt zijn voor verkoop door bijvoorbeeld breuk of bederf. De werknemer was al een aantal keer gewaarschuwd voor het overtreden van de regels in het huisreglement. Toen de werknemer zonder toestemming een hap nam van de donut, was de maat vol voor de werkgever. De werkgever heeft vervolgens de werknemer op staande voet ontslagen. Ook deze zaak komt bij de rechter. De kantonrechter volgde het standpunt van de werkgever dat de werknemer door het nemen van een hap van een donut op grove wijze haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, en met name de huisregels van werkgever, had geschonden. Maar de kantonrechter vond het ontslag op staande voet in dit geval te ver gaan. Hierbij speelde het lange dienstverband (17 jaar) en het feit dat de werknemer een alleenstaande ouder was ook een rol.

Kortom, bij de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet worden alle omstandigheden mee gewogen. Als u als werkgever een werknemer op staande voet wil ontslaan, doet u er verstandig aan om, voordat u overgaat tot het ontslag, u goed te laten adviseren door een expert op dit gebied. Uiteraard helpen wij u graag verder. U kunt met ons vrijblijvend contact opnemen via Nina Duine of een van onze andere collega's op 073 7200 200.

Een dringende reden voor een ontslag op staande voet

Nieuws - Archief