Nieuws

HR tip #2: Re-integreer ook de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

30 januari 2017

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na de ommekomst van de periode waarvoor die is aangegaan. Dat is ook zo als de werknemer ziek is. We zien echter vaak dat de werkgever in dat geval geen of onvoldoende re-integratieinspanningen verricht. Dan wordt bijvoorbeeld geen arbo- of bedrijfsarts ingeschakeld of worden de adviezen van de arbo- of bedrijfsarts niet opgevolgd.  Dat kan zeer nadelig uitpakken voor de werkgever.

De werknemer zal namelijk na uitdiensttreding het UWV verzoeken om Ziekengeld op grond van de Ziektewet. Als het UWV  vindt dat de werkgever in dat geval geen of onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht, kan het UWV het Ziekgeld dat zij aan de werknemer betaalt, voor maximaal 52 weken verhalen op de werkgever.

Behandel een zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dus hetzelfde als de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en verricht dus voldoende re-integratieinspanningen. Als de re-integratiekosten niet redelijk zijn ten opzichte van de duur van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever het UWV verzoeken om te participeren in het re-integratietraject.

Let op: Vergeet ook niet om de zieke werknemer ziek uit dienst te melden bij het UWV en een re-integratieverslag op te stellen.

Wil je meer informatie over zieke medewerkers?  Neem dan contact op met Maud, Lydia, Hilde of Nina (073-7200200)

Team-HR
hr@snijders-advocaten.nl

HR tip #2:  Re-integreer ook de zieke werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Nieuws - Archief