Nieuws

HR tip #1: Tussentijds opzegbeding bepaalde tijd contract

19 januari 2017

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat schriftelijk is afgesproken in een zogenaamd ‘tussentijds opzegbeding’.

Let op: Dat geldt voor de werkgever én voor de werknemer. De werknemer kan de arbeidsovereenkomst dus óók tussentijds opzeggen als een tussentijds opzegbeding is opgenomen.

Je hebt geen tussentijds opzegbeding? Zonder zo’n tussentijds opzegbeding, kan de arbeidsovereenkomst na afloop van de proeftijd niet tussentijds worden opgezegd. Niet door Werkgever én niet door Werknemer. Dat wil echter niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding helemaal niet tussentijds kan eindigen. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst namelijk tussentijds ontbinden. In veel gevallen zal de kantonrechter de werkgever dan echter verplichten om aan de werknemer het loon te betalen dat de werknemer zou hebben ontvangen als de arbeidsovereenkomst niet tussentijds zou zijn ontbonden. Als geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, levert ontbinding door de kantonrechter de werkgever dus vaak geen voordeel. Daarnaast kunnen de werkgever en de werknemer ook een beëindigingsovereenkomst sluiten. Daarvoor is echter de instemming van de werknemer nodig en het is zeer onwaarschijnlijk dat de werknemer zal instemmen met een tussentijdse beëindiging als geen tussentijds opzegbeding is opgenomen. De werknemer kan namelijk pas aanspraak maken op een eventuele WW-uitkering na de oorspronkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Wil je meer informatie over tussentijds opzeggen?  Neem dan contact op met Maud, Lydia, Hilde of Nina (073-7200200)

Team-HR
hr@snijders-advocaten.nl
 

HR tip #1: Tussentijds opzegbeding bepaalde tijd contract

Nieuws - Archief