Nieuws

Verbod op bewaren kopie ID-bewijs

01 september 2016

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de “Wet DBA”) in werking getreden, waarmee de VAR is komen te vervallen. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst.

Bewaren identiteitsbewijzen

Door de Wet DBA is het ook niet langer toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer te bewaren. Dat mag namelijk alleen als dat wettelijk verplicht is en met het vervallen van de VAR is ook de wettelijke verplichting om in de administratie bij de VAR een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren komen te vervallen. Er is dus geen wettelijke basis meer om een kopie van het identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in de administratie te bewaren. Dit is in beginsel zelfs verboden. Bewaart u wel kopieën van de identiteitsbewijzen van opdrachtnemers, dan kunt u daarvoor zelfs een boete van de autoriteit Persoonsgegevens krijgen.
Let op! U mag de opdrachtnemer wel verplichten om een identiteitsbewijs bij zich te dragen op de werkplek. De opdrachtnemer is namelijk wettelijk verplicht om zich op de werkplek te kunnen identificeren. Ook mag u de opdrachtnemer vragen om een identiteitsbewijs te tonen. Waarbij u het identiteitsnummer wel mag noteren, maar het BSN-nummer niet. Dit is bij werknemers uiteraard anders, dan heeft u een verificatie- en bewaarplicht.

Anoniementarief

Dat u niet langer kopieën van de identiteitsbewijzen van de opdrachtnemer mag bewaren, kan tot gevolg hebben dat het anoniementarief wordt toegepast als de arbeidsrelatie door de belastingdienst alsnog wordt aangemerkt als dienstbetrekking (en de opdrachtnemer dus als werknemer).  Dat komt doordat Werkgevers verplicht zijn om kopieën van de identiteitsbewijzen van hun werknemers te bewaren. Doet u dat niet, bijvoorbeeld omdat u in de veronderstelling was dat de werknemer een opdrachtnemer was, dan kan de belastingdienst het anoniementarief toepassen. U kunt toepassing van het anoniementarief dan niet voorkomen door alsnog kopieën van geldige legitimatiebewijzen te overleggen.
Mocht u nog vragen hebben hierover of andere vragen, bijvoorbeeld over de Wet DBA, neem dan gerust contact met ons op.

Groet,

Nathalie Stoffelsen-Dings en Lydia van den Heuvel
 

Verbod op bewaren kopie ID-bewijs

Nieuws - Archief