Nieuws

Wet verbeterde premieregeling pensioen

15 september 2016

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. De wet regelt -kort gezegd- dat mensen die met pensioen gaan, kunnen kiezen of zij met het opgebouwde pensioenkapitaal  een vaste pensioenuitkering kopen, zoals dat nu standaard is, of een variabele pensioenuitkering.

Vast versus variabel

Een vaste pensioenuitkering is levenslang gelijkblijvend. Als de pensioenuitkering op het moment van kopen heel laag is, bijvoorbeeld door een lage rente (zoals op dit moment het geval is), is de pensioenuitkering dus ook levenslang heel laag. Bij een variabele pensioenuitkering wordt het pensioenkapitaal ook na de pensioendatum nog belegd en is de hoogte van de pensioenuitkering daarvan afhankelijk. Bij een variabele pensioenuitkering loopt de gepensioneerde dus beleggingsrisico. Het is de verwachting dat daarmee uiteindelijk een hogere pensioenuitkering kan worden behaald. Echter is ook een lagere pensioenuitkering mogelijk.

Wat moet de werkgever doen?

Het zijn de werkgevers die voor hun werknemers deelname aan een pensioenregeling mogelijk maken en daartoe een pensioenovereenkomst met hun werknemers sluiten. Zij brengen die pensioenregeling vervolgens onder bij een pensioenuitvoerder zoals een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds.
De pensioenuitvoerder moet de werknemer voorafgaand aan zijn pensionering informeren over de keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Deze verplichting geldt ook als de pensioenuitvoerder niet beide mogelijkheden aanbiedt. Als de huidige pensioenuitvoerder geen variabele pensioenuitkering aanbiedt (en dat ook niet gaat doen), dan kan de werknemer die een variabele pensioenuitkering wil, gaan “shoppen”. Dat houdt in dat hij waardeoverdracht pleegt naar een andere pensioenuitvoerder die wel een variabele pensioenuitkering aanbiedt. Maakt de werknemer geen keuze, dan wordt het pensioenkapitaal automatisch aangewend voor de vaste pensioenuitkering.
Ook werkgevers doen er goed aan hun werknemers te informeren over de keuze tussen een vaste of een variabele pensioenuitkering. Te meer omdat de werkgever sinds de wijziging van de Pensioenwet per 1 juli 2015 moet bijdragen aan het pensioenbewustzijn van zijn werknemers. Werkgever kan dat samen doen met de pensioenuitvoerder en/of een pensioenadviseur.
Het zal in veel gevallen niet nodig zijn om de pensioenovereenkomst te wijzigen als gevolg van Wet verbeterde premieregeling. Mocht dat wel nodig zijn, neem dan de arbeidsrechtelijke regels betreffende het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in acht.

Als er vragen zijn bel ons gerust, wij helpen je graag verder!

Met vriendelijke groet,


Team-HR
 

Wet verbeterde premieregeling pensioen

Nieuws - Archief